VAC - GBLEXT Wholesale Banking

Back to search result

Menedżer produktu w obszarze finansowania handlu

Employee | Praca z klientem korporacyjnym | Polska | mazowieckie | 2019-01-10 | POL-1656717

Aplikuj

Twoje zadania:

 • Zarządzanie aktualnym portfelem produktów finansowania handlu oraz jego rozwój
 • Bieżąca analiza trendów w bankowości, zmian w otoczeniu prawnym
 • Opracowywanie koncepcji, założeń i strategii produktowych dotyczących wprowadzenia nowych produktów
 • Przygotowywanie rozwiązań dotyczących wprowadzania nowych produktów i modyfikacji istniejących
 • Przygotowywanie założeń polityki cenowej
 • Koordynacja wdrożenia produktu we współpracy z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi
 • Monitorowanie procesu sprzedaży, dochodowości oraz atrakcyjności rynkowej nadzorowanych produktów/usług Banku
 • Opracowywanie i zarządzanie wszystkimi procesami produktowymi - od zainicjowania kontaktu z Klientem do zakończenia relacji Klienta z Bankiem - w tym procesami sprzedażowymi, procesami back - office, oraz procesami monitoringu

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
 • Doświadczenie w pracy nad rozwojem aplikacji/systemów wspierających procesy biznesowe w instytucji finansowej
 • Silna orientacja na realizację określonych celów
 • Kreatywność, zdolności organizacyjne, samodzielność i inicjatywa

 

Aplikuj

Related jobs

Back to top

Please be aware that the recruitment procedures, (labour) regulations and labour agreements of Polska apply.

Yes No