VAC - GBLEXT Risk Management

Back to search result
22 September 2021 ... min. read Listen

Data Analyst in Credit Risk Area (Modeling and Reporting)

Oferta pracy | Zarządzanie ryzykiem | Menedżer / Ekspert | Polska | Warszawa | ISP-03039365 | ING Tech Poland

Aplikuj

Szukamy Ciebie jeśli:

 • Masz doświadczenie w pracy w obszarze ryzyka finansowego,
 • Znasz bardzo dobrze SQL,
 • Umiesz bardzo dobrze programować w SAS (4GL/SAS DI/SAS EG),
 • Umiesz samodzielnie interpretować dane na podstawie zebranych informacji i założeń,
 • Posiadasz umiejętność jasnego i zwięzłego wyrażania pomysłów, faktów i opinii oraz płynnego wyrażania ich zarówno w mowie (zarówno w języku Angielskim), jak i piśmie, przy wsparciu odpowiednich narzędzi.
 • Wiesz, jak identyfikować problemy, analizować kluczowe informacje w celu znalezienia odpowiednich rozwiązań.
 • Wykonujesz zadania i osiągasz wyniki w sposób wydajny, terminowy i wysokiej jakości, z naciskiem na realizację i dostarczanie celów i wskaźników KPI.

Dodatkowo zapunktujesz za:

 • Doświadczenie w modelowaniu i uczeniu maszynowym
 • Znajomość procesu kredytowego w Banku
 • Doświadczenie w pracy z modelowaniem ryzyka kredytowego lub rynkowego (PD, LGD, EAD, IFRS9, IRB),
 • Umiejętność analizy i zrozumienia bilansu Banku,
 • Znajomość języków Python i R,
 • Doświadczenie w pracy z Agile / Scrum,
 • Zaawansowane umiejętności analityczne,
 • Niezależny, kreatywny i proaktywny sposób myślenia,
 • Umiejętność zakwestionowania status quo,
 • Znajomość technik wykorzystywanych w analizie biznesowej.
 • Bash,
 • GIT/GitLab,
 • Python/R,
 • Jenkins,
 • Confluence.

Aplikuj

Back to top

Please be aware that the recruitment procedures, (labour) regulations and labour agreements of Polska apply.

Yes No