VAC - GBLEXT IT

Back to search result
22 September 2021 ... min. read Listen

Senior Ops Engineer - KYC SAS Platform

Oferta pracy | IT | Menedżer / Ekspert | Polska | Katowice | ISP-0058369201 | ING Tech Poland

Aplikuj

Szukamy Ciebie jeśli:

  • Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu/administracją aplikacjami lub pracą w roli administratora OS RHEL,
  • Doświadczenie z zakresu CD/CI (np. Jenkins, GitLab, TFS, Azure DevOps);
  • Potrafisz korzystać z Ansible;
  • Posiadasz bardzo dobrą znajomość angielskiego, która pozwala na swobodne komunikowanie się w międzynarodowym środowisku,
  • Bardzo dobrze odnajdujesz się w pracy zespołowej!

Dodatkowo zapunktujesz za:

  • Posiadasz doświadczenie w pracy z Docker (Kubernetes/Openshift);
  • Doświadczenie w pracy w środowisku Agile.

Aplikuj

Back to top

Please be aware that the recruitment procedures, (labour) regulations and labour agreements of Polska apply.

Yes No