CNT - VACANCY Other

Back to search result
08 April 2019 ... min read Listen

Conservator Bedrijfshistorisch Archief

Employee | Marketing / Communication | Professional | Amsterdam | 2019-04-05 | REQ-10016940

Apply

Conservator Bedrijfshistorisch Archief ING

Organisatie Corporate Real Estate & Facility Services

Facility Services NL Bedrijfshistorisch Archief ING

De afdeling Bedrijfshistorisch Archief ING bewaakt het cultuurhistorisch erfgoed van ING. De afdeling verzamelt en bewaart archieven en objecten om de geschiedenis van ING en haar rechtsvoorgangers te waarborgen. In verband met de a.s. pensionering van een de conservatoren zoekt de afdeling een nieuwe collega die onder meer zal zorgdragen voor het drukwerk (bv. affiches, folders en advertenties), museale objecten en een grote verzameling mechanische en computer apparatuur in de collecties.

Ressorteert onder:

De Conservator Bedrijfshistorisch Archief ING valt direct onder de Manager Facility Services NL.

Doel van de functie

De Conservator Bedrijfshistorisch Archief ING is verantwoordelijk voor toegankelijke en overzichtelijke historische collecties van ING en rechtsvoorgangers.

Resultaatgebieden

Acquisitie

Het, aan de hand van opgestelde acquisitieprofielen, achterhalen en verzamelen van noodzakelijke en interessante informatie en materialen ter completering van de collecties. Het maken van afspraken met de verstrekkende partijen voor het aanleveren van de archieven en objecten.

Inventarisatie

Het aan de hand van selectiecriteria selecteren, ordenen, inventariseren en digitaliseren van de archieven en objecten middels diverse collectie informatiesystemen en gekoppelde databases. Onderzoekt hiervoor de herkomst, het gebruik en de waarde van de te beschrijven documenten en objecten.

Beheer

Het, aan de hand van vastgestelde voorwaarden, beheren en inrichten van de collecties. Het signaleren van onregelmatigheden in archieven en collecties en selecteren van documenten en objecten die voor restauratie en conservering in aanmerking komen. Het op de juiste wijze verpakken en opslaan van archieven en objecten om ze permanent te kunnen bewaren.

Informatie

Het inrichten van tentoonstellingen binnen en buiten ING en het verzorgen van de begeleidende teksten. Het onderhouden van contacten met toeleveranciers. Het afhandelen van verzoeken om informatie zowel binnen als buiten ING. Het verzorgen en afhandelen van bruikleenverzoeken voor o.a. musea. Het beantwoorden van vragen met betrekking tot de geschiedenis en historische collecties van ING. Het schrijven van artikelen en bijdragen voor presentaties en publicaties, (intranet) websites en social media.

Aanvullende functie-informatie

Deskundigheid

Kennis van museale- en archiveringstechnieken op HBO-niveau (Reinwardt Academie strekt tot aanbeveling).

Kennis en ervaring met collectie informatiesystemen en gekoppelde databases (The Museum System, TMS en MAIS Flexis strekken tot aanbeveling) .

Kennis van de actualiteit, de Nederlandse geschiedenis en archief- en collectievorming en -beheer. Kennis van aandachtspunten en activiteiten van de internationale ING organisatie.

Sociale vaardigheid voor het acquireren van archieven en objecten, ontvangen en rondleiden van bezoekers, begeleiden van vrijwilligers.

Goede uitdrukkingsvaardigheid en foutloze beheersing van de Nederlandse taal voor het verstrekken van informatie, overleg met leveranciers en het schrijven van teksten.

Gelet op het internationale karakter waarbinnen ING opereert is uitdrukkingsvaardigheid in de Engelse taal noodzakelijk.

Rijbewijs strekt tot aanbeveling. Standplaats Amsterdam Zuidoost.

Apply

Questions about this opportunity?

Feel free to contact Kamila Falana, Recruiter. e-mail: Kamila.Falana@ing.com or Phone: +48 (12) 6289958

Back to top

Please be aware that the recruitment procedures, (labour) regulations and labour agreements of Netherlands apply.

Yes No