Poznaj nas

Co robimy dla innych?

Naszą misją jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży

Jak pracujemy

Zastanawiasz się nad pracą w ING Banku Śląskim ? Chcesz wiedzieć jaką jesteśmy organizacją?

Możliwości rozwoju

W ING Banku Śląskim rozwój pracowników, w tym kadry menedżerskiej, to jeden z kluczowych elementów polityki personalnej.

Nasze wartości

ING Bank Śląski to bank, w którym liczą się ludzie. Nasze wartości wyrażają nasz stosunek do świata oraz siebie nawzajem.

Powody dla których warto do nas dołączyć

Poznaj Agile

Szybki rozwój technologii cyfrowych spowodował zmianę zachowań i oczekiwań klientów. Ta dynamika wpływa też na sposób naszej pracy.