02 mei 2019 ... min. Luister

Adapt or die: hoe maak je je job future-proof?

Ik ben opgegroeid vlakbij Rio de Janeiro, een metropool met 6,5 miljoen mensen. Jammer genoeg zijn daar écht niet zoveel jobs beschikbaar. Ik heb heel wat mensen zien zwoegen en zweten om zelf een weg te banen, om hun toekomst op te bouwen. Net daarom ben ik zo geboeid door de verschillende dynamieken op de arbeidsmarkt en in bedrijven. Wat moet er nu precies veranderen?

In Brazilië ben ik begonnen door heel nauw samen te werken met ondernemers en jonge starters. Nu ben ik Innovation Consultant bij ING België. Wat ik in Brazilië gedaan heb en wat ik vandaag in Europa doe, draait rond dezelfde vragen: hoe gaan onze bedrijven evolueren? Welke rol zal technologie spelen in de manier waarop we werken en leven?

Dat thema kom je vaak tegen als 'The future of work'. Daar is al veel over gesproken en geschreven, maar ik merkte dat de meningen vaak sterk verschilden en vooral afhingen van de context. Die mengelmoes aan meningen prikkelde mijn nieuwsgierigheid. Dat is de reden waarom ik 'The future of work' grondig wilde uitpluizen, door erover te lezen, met experts te praten en deel te nemen aan panelgesprekken. Al mijn ervaringen deel ik graag met jou.

Wat is de Future of Work?

In mijn zoektocht naar de toekomst van werk vroeg ik mijn LinkedIn-netwerk het volgende: 'Wat is het eerste dat in je opkomt als ik zeg "future of work"?'

Dit is wat ze antwoordden:

De kern van de zaak is dat er geen één perspectief is om de future of work te benaderen. Er zijn minstens drie verschillende grote kwesties:

  1. Technologie:  AI, geautomatiseerde werkplekken en toekomstige jobs. Zullen er genoeg jobs zijn voor iedereen met de aankomende automatiseringen? Wat zijn dan precies die toekomstige jobs?  

  2. Veranderende arbeidsmodellen: Hoe ontwikkelen zelfstandig werk, de klusjeseconomie, outsourcing, veranderende arbeidsmodellen (zoals thuiswerken) zich verder?
  3. De werkplek van de toekomst: Hoe veranderen de bestaande managementmodellen verder? Hoe passen de werkplekken zich aan? Welke ondernemingen zullen succesvol blijken?

Er zijn nog andere onderwerpen – uitlopers van bovenstaande drie – zoals jobongelijkheid, de economische ontwikkelingen, enzovoort. In dit artikel ga ik dieper in op de derde kwestie. Je vindt het artikel over het eerste onderwerp hier.

Hoe is de werkplek de laatste jaren veranderd?

In de loop van de jaren is het (letterlijke en figuurlijke) beeld van de werkplek sterk veranderd. Tussen de jaren '70 en '90 waren bedrijfsstructuren strikt hiërarchisch en gebaseerd op managementprincipes uit het begin van de eeuw. Een van de meest herkenbare principes werd bedacht door Frederick Taylor, bekend om zijn theorie rond 'wetenschappelijke bedrijfsvoering'. Taylor stond volledig achter het concept dat denkwerk en doewerk gescheiden moesten zijn. Met andere woorden: managers moeten nadenken en strategieën bepalen, medewerkers moeten simpelweg de dingen gedaan krijgen.

Kantoren werden dus volgens die logica ingericht, met aparte bureaus of hokjes en een paar afgesloten kantoren. Medewerkers werden aangemoedigd om individueel te werken en te allen tijde geconcentreerd te blijven. De beslissingen werden dan weer in de kantoren gemaakt en behoorden exclusief tot de 'denkers'.

Source: The Steelcase Coordinated Office Approach from an advertisement for Steelcase, Inc. appearing in the November 1964 issue of Fortune.

Vanaf de eeuwwisseling (en onder andere door de technologische vooruitgang) kwamen er veranderingen: De moderne werkplek draaide meer en meer rond  samenwerken. De ouderwetse silo's verdwenen, er kwamen meer open ruimtes, managers en medewerkers begonnen zij aan zij te werken. Medewerkers werden meer betrokken in het beslissingsproces en de hiërarchie verdween stilaan - of verminderde in ieder geval.

Door die evolutie ontstonden er nieuwe managementmodellen en -theorieën. Het beeld van een succesvolle onderneming werd meer en meer verbonden met een minder strikte hiërarchie en meer betrokken medewerkers. Ondernemingen die daar niet in meegaan en vasthouden aan hun traditionele methodes, worden als old-school afgeschilderd. Ook nu nog zien we nieuwe buzzwords en benamingen opduiken. Ondernemingen zoals Zappos kiezen tegenwoordig voor 'Holacracy'. ING België begon vorig jaar aan haar agile transformation

Wat maakt een onderneming toekomstbestendig?

Vorig jaar, toen ik mijn volgende carrièrestap aan het bekijken was, kwam ik het boek 'Reinventing Organizations' van Frederic Laloux tegen. Ik wilde toen de definitie van een toekomstbestendige onderneming beter begrijpen en meteen uitzoeken voor welke onderneming ik wilde werken. Ik was aangenaam verrast door het boek, want ik begreep beter waar ik nu precies naar op zoek moest.

Volgens Frederic hebben werkplekken van de toekomst vier hoofdkenmerken:

  1. Zelfsturing: De teams werken autonoom samen, er zijn geen managers nodig. De bestuursverantwoordelijkheden worden continu afgewisseld en beslissingen worden in groep gemaakt.

  2. Veranderde rollen en flexibele structuren:

    Functietitels bestaan niet meer, werknemers ook niet. Jij, als deskundige, kiest zelf waar en wanneer je werkt, gebaseerd op jouw competenties & ervaringen. Dat kan je in meer dan één team, of zelfs in meer dan één bedrijf.

  3. Heelheid: Een simpel idee: je bent goed zoals je bent. Je kan gewoon jezelf zijn op het werk. Dat is een van mijn favoriete werkervaringen: gewoon kunnen zijn wie ik ben, dragen wat ik wil, gerespecteerd worden voor mijn ideeën en mijn meningen. Dat is waarvoor ik elke dag met een glimlach op het gezicht naar m'n werk wandel. 

  4. Een hoger doel: Werken bij een bedrijf dat een bepaald doel nastreeft waar de medewerkers ook echt in geloven, dat brengt het beste in hen naar boven. Verschillende studies bevestigen dat dit de sleutel tot succes is voor bedrijven.

De weg naar toekomstbestendige ondernemingen 

Er komen zoveel verschillende ideeën en trends op ons pad, maar de hamvraag blijft dezelfde: Hoe gaan we om met de verandering naar toekomstbestendige bedrijven, en zijn we klaar voor de uitdagingen die we daarbij gaan tegenkomen?

Twee dingen staan als een paal boven water.

Ten eerste: de enige constante is verandering. De beste manier om te weten wat wel of niet werkt, is door dingen uit te proberen. Ondernemingen die geen schrik hebben om te falen, hebben altijd dat ene stapje voor.

En ten tweede: ondernemingen en werkplekken zoals we ze vandaag kennen, zullen niet meer blijven bestaan. Er liggen nog heel wat nieuwe, boeiende concepten op ons te wachten.

Over Dafne

Dafne is verzot op sport, vooral op gewichtheffen. Daarnaast proeft ze graag nieuwe dingen en reist ze de wereld rond met vrienden voor lokale, authentieke ervaringen op te doen. Ze heeft zelden ook genoeg aan één boek om haar te blijven boeien, dus leest ze er vaak drie tegelijkertijd. Die leergierigheid komt op haar werk ook van pas. Zo is ze altijd op zoek naar nieuwe technologie en test ze van alles uit om te ontdekken wat het de klanten oplevert. Je vindt haar LinkedIn hier terug.

Lees meer

Wat denk je van deze #sustainabilityslogan?

Wat denk je van deze #sustainabilityslogan?

Titanic wouldn’t happen in 2019. Of toch? Judith heeft het antwoord.

Lees meer
Hacken voor de goede zaak? Het bestaat!

Hacken voor de goede zaak? Het bestaat!

Ja hoor, ING heeft enkele rasechte hackers in dienst. Waarom? En wat doen die dan precies? Ontdek het hier!

Lees meer
Het nut van ‘agile’ werken?

Het nut van ‘agile’ werken?

Hoe werkt ING’s nieuwe manier van werken? We vroegen het aan Jennifer, onze agile coach.

Lees meer
Terug naar boven