07 oktober 2019 ... min. Luister

Senior Black Belt CoE Business Transformation

Medewerker | Project- / Programma- /Procesmanagement | Management / Expert | Brussel | 2019-09-05 | 054182

Solliciteren

[Senior Black Belt Business Transformation]
[voltijds, CoE Business Tranformation, Brussel]
 
Je rol & werkomgeving
 
Als Process Expert werk je samen met interne cliënten om bedrijfsprocessen voortdurend te verbeteren
en het verbetertraject te toetsen met het doel kosten te verminderen en klanttevredenheid te
bevorderen.
Je brengt gedrags- en cultuurveranderingen op gang door opleidingen en richtlijnen te verstrekken aan
betrokken leidinggevenden. Je maakt gebruik van diepgaande adviserende deskundigheid en
bedrijfsinzichten die perfect afgestemd zijn op zakelijke doelstellingen, processen, maatstaven, tools en
methoden (operationeel management, Lean en Lean Six Sigma). Je organiseert de invoering (van de
Lean-aanpak) in golven op basis van een (DMAIC) stappenplan om in alle fasen de beoogde resultaten te
behalen. Je erkent het belang, de behoeften en verwachtingen van klanten en hanteert die als
uitgangspunt om eigen methoden uit te werken en pro-actief onder de aandacht te brengen van alle
betrokkenen.
 
Je belangrijkste verantwoordelijkheden
Strategisch advies
 
 • Vereisten inventariseren, gegevens verzamelen, de business van interne cliënten analyseren en input geven ter ondersteuning van strategische besluitvorming.
 • De bestaande procedures, processen, beleidslijnen en systemen op geldigheid toetsen.
 • De interne cliënt advies geven bij het identificeren, motiveren en ontwerpen/ontwikkelen van de vereiste oplossingen, met inbegrip van verkennend onderzoek.
 • Het zwaartepunt leggen op (deel)processen die anders ingericht, gedigitaliseerd of geautomatiseerd kunnen worden.
 • Businesscases helpen ontwikkelen en impact analyse uitvoeren. Anticiperen op toekomstige trends.
   Oplossingen ontwerpen & implementeren
 • Hypothesen formuleren en uittesten en conclusies daaruit trekken om voor interne cliënten geschikte oplossingen te zoeken die alle stakeholders tot tevredenheid stemmen.
 • Problemen in verband met de taakstelling herkennen en ontleden, complexe informatie analyseren en oplossingen aanreiken die beantwoorden aan de gehanteerde hypothesen.  Instaan voor risk- en issue management.
 • Anderen helpen en begeleiden bij inspanningen op specifieke werkterreinen en ervoor zorgen dat de commitment over deliverables ook daadwerkelijk worden opgeleverd.
 • De uiteindelijke oplossing vastleggen en voorstellen, duidelijkheid verschaffen over de daaruit voortvloeiende gevolgen op organisatieniveau en met argumenten onderbouwen.
 • Betrokkenen opleiden en coachen om ervoor te zorgen dat de voorgestelde oplossing goed wordt begrepen, aanvaard en juist wordt toegepast.
  Kennisdeling
 • Intellectueel kapitaal opbouwen, ten nutte maken en hergebruiken.
 • Aanzet geven tot activiteiten om kennis te delen, vakkennis up-to-date houden en externe trends omzetten in werkbare kennis.
 
Waar we naar op zoek zijn
Een collega met het talent om iets op zich te nemen en het waar te maken, die enthousiast is om anderen te helpen om succesvol te zijn en de gave heeft om altijd een stap vooruit te zijn. Met andere woorden, je streeft ernaar om frisse ideeën aan te brengen en uitdagingen te aanvaarden in een snel veranderende en complexe omgeving. Je bent een persoon die steeds samenwerkt, luistert en investeert in anderen om zo gezamenlijke doelen te verwezenlijken. Je vindt het leuk om het status quo uit te dagen en je bent erop gebrand om creatieve oplossingen voor problemen voor te stellen.
 • Als Senior Black Belt Business Transformation moet je ook:
 • Verantwoordelijkheid nemen voor opdrachten en acties en blijk geven van een hoge mate van zelfstandigheid: je vervult een voorbeeldfunctie en/of wordt de ‘go-to’ persoon.
 • Niet alleen vakgenoten, maar ook stakeholders kunnen beïnvloeden en overtuigen.
 • Tactische en/of strategische beslissingen kunnen nemen en zodoende een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen met het Senior Management.
 • Een teamplayer zijn en een waardevolle bijdrage leveren aan collectieve doelstellingen, zowel qua deliverables als wat teamwork zelf betreft.
 • Je kennis actief delen en anderen ruimte bieden om zich verder te ontplooien
 • Het leerproces van anderen ondersteunen en, voortbouwend op nieuwe leerervaringen of vanuit een toekomstgerichte visie, verbeteringen op gang brengen.
 • Goed georganiseerd te werk gaan en bereid zijn om zich te verdiepen in diverse verbetertrajecten op uiteenlopende werkterreinen van ING.
 • Slagvaardig kunnen communiceren om ingewikkelde zaken eenvoudig voor te stellen en het senior Management over de streep te halen.
 • Over een zeer sterk analysevermogen beschikken en vlot overweg kunnen met feiten en cijfers
 • Vier tot tien jaar relevante ervaring hebben in technieken voor proces- en/of operationeel management.
 • Een Black Belt certificatie is een must.
 • Nederlands of Frans en Engels goed kennen.
 • Een beetje verstand hebben van IT is een pluspunt.
 • Alsook ervaring hebben met Process Mining is een pluspunt.
Wat we je aanbieden 
Een duidelijk doel, een uniek aanbod en een waaier aan flexibele verloning en andere voordelen zoals:
 • Persoonlijke groei & uitdagend werk met eindeloze mogelijkheden om je ambities te verwezenlijken
 • Een informele, dynamische omgeving met innovatieve collega's die je inspanningen ondersteunen
 • Een progressieve en soepele manier van werken waarbij nieuwe ideeën naar waarde worden geschat
Verder kan je binnen de afdeling Center of Expertise Business Transformation rekenen op een waaier aan mogelijkheden om te  investeren in je persoonlijke en professionele groei, met:
 • Toffe samenwerking met andere professionelen in je vakgebied in België en daarbuiten.
 • De mogelijkheid om erkend te worden in heel de organisatie voor uw waarde en impact.
 • Ongeziene carrière prospecties door grote zichtbaarheid en versnelde persoonlijke ontwikkeling.
 • een plaats waar “work hard, play hard” geldt.
Wij herdefiniëren bankieren. En jij?
Er was nooit een interessantere tijd om bij ING te werken. We bevinden ons op een traject dat toegespitst is op onze klanten, aangedreven wordt door technologie en gestuurd wordt door intelligente, vastberaden mensen. Onze klanten voelen dat onze mensen hen in staat stellen om zowel in het leven als in zaken een stap voor te blijven. En daar zijn we trots op!
 

Solliciteren

ICSBEL - Praktische informatie

Praktische informatie voordat je solliciteert voor een job bij ING

Lees meer
ICSBEL - Werken met producten & diensten

Werken met producten & diensten

Lees meer
ICSBEL - Volg mij. Ik werk agile!

Volg mij. Ik werk agile!

Chapter Lead, Product Owner, Customer Journey Expert: wat doen ze? Ontmoet de mensen achter de jobtitels, ontdek wat ze doen en volg hen in hun nieuwe, agile werkomgeving (360˚).

Meer tonen

Terug naar boven

ingjobspresentation_leave_page_vacancy

Ja Nee