Terug naar zoekresultaat
17 februari 2020 ... min. Luister

RECORD CREDITS : Anti-Money Laundering Compliance Officer & Teamleader

Employee | Risk Management | Professional | Brussels | 2020-02-14 | 058511

Apply

RecordCredits: Join a winning team!

 

Record Credits is de marktleider opde Belgische kredietmakelaarsmarkt en richt zich op particulieren en lokalezelfstandigen. 

Record Credits is actief in België enin het Groot-Hertogdom Luxemburg en als dochteronderneming van ING België kanRecord Credits rekenen op een stabiele financiële basis.

 

Record Credits biedt haar klanten eenvolledig gamma van producten voor leningen aan.

Record Credits werkt daarvoor samenmet een uitgebreid netwerk van onafhankelijke kredietmakelaars en garages.

Zij staan allemaal garant voor eenhartelijke en persoonlijke dienstverlening op maat van de klant.

Via het aanbod van veilige,eenvoudige en transparante financiële producten bouwt Record Credits een vertrouwensrelatieop lange termijn met haar klantenuit.

 

Naast kredieten op maat streven weook naar jobs op maat.

Op jouw maat? Wie weet!

Vakgerichte trainingen en opleidingenzijn bij ons geen holle woorden en bij ons staat zelfontwikkeling hoog in hetvaandel.

De open, informele sfeer krijg je er gratis bij.


Zin om mee verder te bouwen aan deambities van Record Credits? Dan is dit misschien een vacature voor jou:

Anti-Money Laundering Compliance Officer & Teamleader 

Verantwoordelijkheden

Binnen Record Credits vervul jede rol van AMLCO & Teamleader. Je draagt in grote mate bij tot het nalevenvan de wettelijke verplichtingen (zowel naar FSMA als FOD Economie) van RecordCredits als kredietgever.

Als AMLCO, ben jeverantwoordelijk voor :

 • De coördinatie, de uitvoering enhet monitoren van de verschillende “Know Your Customer (KYC)” gerelateerderegelgevingen

 • Het beheer en de opvolging van alleswat te maken heeft met het Anti-Money Laundering proces en de Customer DueDiligence en alle eraan verbonden sancties (met inbegrip van de ‘Ultra HighRisk’ landen)

 • Het bewaken van de wettelijkebepalingen met betrekking tot het voorkomen van witwassen van geld en definanciering vanterrorisme.

 • Review & update van hetAlgemeen Risico Beoordeling (ARB), Customer Acceptance screening en riskcategoriën in coordinatie met ING (AMLCO & Center of Expertise RegulatoryAffairs). Minimum 2 keer per jaar.

 • Set up en coordinatie vanawareness en training mbt AML. Dit wordt gedocumenteerd in een jaarlijks planen acties worden uitgezet naar collega’s, Fiducré, Stater en brokers/vendors.

 • Analyse van atypischebetalingen en reporting hiervan naar Head Operations & Business Functions enCEO. Eventuele melding naar CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) valtook onder jouw verantwoordelijkheid.

 • Jaarlijks opstellen van eenuitgebreid AMLCO rapport mbt de activiteiten van Record Credits

Als teamleader, ben je verantwoordelijk voor :

 • Management van een team (3 medewerkersvan Customer Data Management en 2 Safe Business Officers), dat instaat voor debewaking van de operationele risico’s binnen Record Credits alsook hetcoordineren van de gevraagde controles.

 • Het onboarden van de klanten,conform met Minimum Standards van ING

 • Het uitvoeren van alle nodigecontroles op klanten, verrichtingen, …

   

Werkomgeving

Je komt terecht in het departement “Business Functions” van RecordCredits.

 • In je rol als AMLCO, rapporteer je rechtstreeks aan de CEO van Record Credits en werk je eveneens nauw samen met ING AMLCO & Center ofExpertise Regulatory Affairs.

 • In je rol als teamleader, rapporteer je aan de “Head of Operations andBusiness Functions”

In deze gevarieerde functie kanje dus zowel je talenten als peoplemanager aanspreken alsook je expertise opvlak van AMLCO. Je hebt je specifieke taken, maar je bent ook flexibel,polyvalent en een teamplayer. Allen samen zorgen we ervoor dat het departement “BusinessFunctions” Record Credits ondersteund in al zijn dagelijkse activiteiten en jezoekt naar permanente verbetering.

Competenties en ervaring

 • Je hebt bij voorkeur een Masterin een juridische (of economische of financiële) richting.

 • Passende deskundigheid enkennis van de wet en kader ter voorkoming van witwassen, is een absoluutpluspunt.

 • Ervaring als teamleader is nietnoodzakelijk, daarentegen enthousiasme om een team aan te sturen is een must

 • Affiniteit metcompliance-aangelegenheden, non-financial Risk of Fraude is een sterke troef.

 • Je moedertaal is Nederlands ofFrans en je hebt een uitstekende kennis van de andere landstaal en van hetEngels.

 • Je beheerst de programma’s vanMicrosoft Office.

Profiel

 • Je bent sterk in het verdedigenvan operationele (pragmatische) beslissingen.

 • Je bent analytisch ingesteld,gaat nauwkeurig te werk en hebt een groot gevoel voor verantwoordelijkheid.

 • Je gaat problemen niet uit deweg en benadert ze op een creatieve manier.

 • Je hebt de ambitie om de dingenvooruit te laten gaan en je gaat geen uitdaging uit de weg.

 • Je bent communicatief, zowelschriftelijk als mondeling. Je zorgt voor een goede samenwerking enverstandhouding met de verschillende interne en externe stakeholders.

 • Je beschikt over een flinkedosis intellectuele en relationele flexibiliteit en hebt uitstekende onderhandelingscapaciteiten.

Apply

ICSBEL - Praktische informatie

Praktische informatie voordat je solliciteert voor een job bij ING

Lees meer
ICSBEL - Een safe, secure en compliant bank zijn, is onze prioriteit

Een safe, secure en compliant bank zijn, is onze prioriteit

Lees meer
Mihail Florea | KYC-team coördinator

Mihail Florea | KYC-team coördinator

Het gaat erom het juiste te doen voor de samenleving

Lees meer

Terug naar boven

ingjobspresentation_leave_page_vacancy

Ja Nee