01 juli 2020 ... min. Luister

Diversiteit en inclusiviteit: elke kleine stap heeft meerwaarde

Zeven jaar werkt Katrien Goossens nu in Diversity & Inclusion (D&I) en ze ziet zichzelf niet zo snel iets anders doen. Bij ING trof ze een goede bodem om op verder te bouwen. “Organisatie en medewerkers geloven dat D&I cruciaal is voor het succes van de bank.”

Katrien studeerde Engelse en Nederlandse literatuur en taalkunde, werkte in de culturele sector en baatte een kinderboekhandel uit. De behoefte aan meer zekerheid en een internationaler perspectief bracht haar bij financieel dienstverlener Euroclear. Ze begon er als redacteur van klantdocumentatie en groeide door tot directeur voor D&I, well-being en employee engagement.

Interessant en complex

Eind 2019 maakte Katrien de overstap naar ING. Ze is er Diversity & Inclusion Lead bij het Center of Expertise Talent Management & Learning en werkt voor België, Nederland en Luxemburg. Deze ‘cross-border’ invulling maakt haar werk extra interessant maar ook complex. “Er zijn grote verschillen tussen de landen. Zo is in Nederland bijvoorbeeld de culturele diverstiteit een groter item dan in België en is er in België altijd het taal-issue.”

Potentieel ontwikkelen

“Er is een goede bodem bij ING om op verder te bouwen met ‘mijn’ onderwerp. “Ik geloof heel sterk in de kracht van mensen zichzelf laten zijn, zodat ze hun potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond. Dat geloof zie ik heel sterk terug bij ING. Men is ervan doordrongen dat D&I belangrijk is om de bank succesvol te maken en te houden.”

Ik geloof heel sterk in de kracht van mensen zichzelf laten zijn, zodat ze hun potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond.

Innovatiever, origineler en creatiever

“ING zet in op innovatie, en diverse teams zijn bewezen innovatiever, origineler en creatiever. Een ander voorbeeld: met een medewerkerspopulatie die een afspiegeling is van de maatschappij, kun je een betere klantervaring bieden. En als je kijkt naar het persoonlijke contact met onze klanten: mensen ‘relaten’ nu eenmaal makkelijker met mensen die op ze lijken.”

Influencer

“Er is ook nog genoeg te winnen. In het aannamebeleid, het bieden van kansen, het zien van talent… Mijn rol is er vooral een van beïnvloeden. Eigenlijk ben ik een influencer, ja J. Ik kan niets forceren, maar moet overtuigend laten zíen hoe waardevol een diverse, inclusieve organisatie is. Helpen om processen en producten op een meer inclusieve manier te (re-)designen. Mijn werk is veel netwerken, op alle niveaus binnen de organisatie én daarbuiten, bijvoorbeeld als spreker op congressen. Verandering vergt een lange adem, je haalt met kleine stapjes resultaat. Maar elke kleine stap heeft meerwaarde.”

D&I netwerken binnen ING zijn onder meer:

  • BEING – Black Employee Inclusion Group
  • Crossing –netwerk voor culturele diversiteit
  • Enable – netwerk voor medewerkers met een beperking
  • Experience – netwerk voor meer ervaren medewerkers
    Lioness – netwerk voor gender-gelijkheid
  • Rainbow Lions – LHBTI+ netwerk
  • RING – jongerennetwerk

Over Katrien


Katrien is een levensgenieter. Ze houdt van lekker eten en drinken en tot voor kort was het haar sport om steeds nieuwe restaurants te ontdekken. Door de coronacrisis is ze zelf aan het koken geslagen, iets waar ze steeds meer plezier in krijgt. Ze heeft zichzelf de uitdaging opgelegd om elke dag een ander gerecht te maken en tot nu lukt dat aardig. Katriens andere grote interesses zijn kunst, reizen, films, wandelen en lezen.

Terug naar boven