13 september 2019 ... min. Luister

Inzetbaarheid is niet zomaar een modewoord

"Als we constant worden opgebeld door headhunters, dan weet ik dat ik mijn job goed gedaan heb." Steve, Chapter Lead.

Kun je uitleggen wat een chapter lead doet?

Voordien werd een team geleid door een functionele manager. Deze persoon besliste wat moest worden gedaan en hoe dit te doen. In een agile omgeving verloopt dat anders. Hier is een Product Owner verantwoordelijk voor de functionele oplevering terwijl de Chapter Lead zich concentreert op hoe het wordt gedaan.

In feite komt het erop aan om je op de talenten van mensen te focussen. Je weet in welke richting de Product Owner wilt gaan en je ontwikkelt talent om dit te ondersteunen. Dit betekent dat je mensen helpt bij het uitbouwen van hun carrière. Bij ING wordt deze rol vaak gecombineerd met die van IT engineer.

De drie belangrijkste voordelen van flexibel werken

Eerst en vooral heb je meer zeggenschap en autonomie in wat je doet. Dit zorgt ervoor dat je rol in een project duidelijker is.

Ik heb ook gemerkt dat er nu meer connectie is tussen de IT engineers en het management. Mensen ervaren hun posities binnen de organisatie op een intensere manier. Dat zorgt ervoor dat ze zich meer betrokken voelen.

Er is veel meer kruisbestuiving. Collega’s van andere chapters raadplegen elkaar vaker. Om te brainstormen, om inspiratie op te doen. Je kunt dat cross-population of knowledge sharing noemen.

Inzetbaarheid kan dan wel een modewoord zijn, maar het is het belangrijkste aspect van mijn taak. Ervoor zorgen dat mensen worden ingezet in het voordeel van iedereen.

Hoe zou je een goede chapter lead beschrijven?

Eerst en vooral een uiterst empathische persoon. Je moet voelen hoe mensen zijn. Je moet introverte en extroverte mensen succesvol laten samenwerken. Een chapter lead is ook iemand die goed anderen kan sturen. Iemand die je aanmoedigt om je carrière in eigen handen te nemen, om te groeien.

Inzetbaarheid kan dan wel een modewoord zijn, maar het is het belangrijkste aspect van mijn taak. Ervoor zorgen dat mensen worden ingezet in het voordeel van iederen. Zowel intern als extern.  Als we constant worden achtervolgd door headhunters, dan weet ik dat ik mijn job goed gedaan heb.

Waarom werk je al 15 jaar bij ING?

Da’s eenvoudig. De kansen en de mensen. Ik ben als systeembeheerder begonnen en heb sindsdien elke 2 tot 5 jaar een andere rol overgenomen. Dit is iets waar ik altijd in werd gesteund. En ik wil net zo aanmoedigend voor andere mensen zijn. ING pakt dit als onderneming goed aan.

Over Steve

  • Steve is 12 jaar geleden bij ING begonnen als systeembeheerder
  • Momenteel is het Chapter Lead van 15 mensen
  • Hij houdt van spelletjes, zowel bordspellen als videogames, en is geïnteresseerd in elektronica
  • Hij houdt van de zomer voor de leuke barbecues met vrienden
Terug naar boven