Retour aux résultats de recherche

Client Service Analyst

Medewerker | Sales Support / Internal Accountmanagement | Ervaren | Brussel | 2019-10-15 | 057693

Solliciteren

Expert memberAnalyse

COE ClientServices

Contract onbepaalde duur – Brussel -Functieklasse G

Je rol & werkomgeving

Het Center of Expertise zorgt ervoor dat deClient Services organisatie altijd de allerbeste service aan klanten kunnenleveren in lijn met onze strategie (easy, digital, excellent). Zij ondersteuntde Super Circle(s) op vlak van operationeel en kwaliteit-management. Daarnaastbiedt het CoE ook ondersteuning voor Reporting, Forecasting, Training, CustomerIncident Management en Service Management. Het doel is om ervoor te zorgen datde Customer Loyalty teams de klanten optimaal kunnen servicen via alle ‘fromdistance’ kanalen. Continuous improvement is één van de belangrijkste ambitiesvan het CoE.

Je belangrijksteverantwoordelijkheden

Jouw belangrijkste doel is te zorgen dat deCustomer Loyalty Teams altijd de allerbeste service aan klanten leveren in lijnmet onze strategie (easy, digital, excellent). Dit doe je door het analyserenvan complexe problemen en te zoeken naar oplossingen op (middel)lange termijnwaarbij de totale business geëvalueerd wordt. Je draagt actief bij aan optimaleklanttevredenheid en je onderneemt initiatieven om de klanttevredenheid verderte verhogen en te borgen.

Klantgerichtheid en klantbelang centraal 

 • Je draagt actief bij aan optimale klanttevredenheid en je onderneemt initiatieven om de klanttevredenheid verder te verhogen en te borgen.

Continu verbeteren 

 • Vanuit je kennis en ervaring, signaleer je proactief mogelijkheden naar stakeholders om de processen voor klanten efficiënter in te richten, én productiever voor de Customer Loyalty Teams.
 • Je signaleert mogelijke verbeterpunten in het beleid, in de processen, in de systemen, bij de medewerkers en in de informatievoorziening/communicatie rond dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn opportuniteiten voor automatisatie en robotisatie. Je rapporteert jouw observaties en voorstellen naar (Super) Circle Leads, Area Lead, Tribes,…

Probleemanalyse en oplossingsgericht werken

 • Je gebruikt verscheidene analysetechniekenom complexe problemen door te lichten en meerdere oplossingen te identificerenen weegt de waarde van iedere oplossing

 • Je identificeert en analyseert terugkerendegebeurtenissen en evalueert pistes inzake oplossing/verbetering

 • Je ontwikkelt en leidt strategische projecten en strategische analyses en identificeert de noodzakelijke samenwerkingen met andere afdelingen teneinde de projecten succesvol ten uitvoer te brengen.

Client services area ondersteunen 

 • Het gaat uiteindelijk om het leveren van de beste service aan klanten. Daarin ondersteun je de Customer Loyalty Teams in de breedste zin. Je helpt om op basis van relevante data de dienstverlening aan klanten meer dan voortreffelijk in te richten en de service aan klanten continu te verbeteren. 
 • Dagelijkse contact met Circle lead, Super Circle lead, … voor het uitwisselen van informatie en het geven van advies, het beïnvloeden en onderhandelen inzake de implementatie van kwaliteitsprocedures en – processen of projecten 
 • Dagelijks contact met je collega’s van de COE squads om samen de beste service te leveren aan de Super Circles. 
 • Het gepast kunnen communiceren en het verkrijgen van instemming van de CLT’s/circle leads/Super Circle leads van de relevantie van zijn/haar aanbevelingen (zonder hiërarchische bevoegdheid), zelfs in geval van crisis.

Waar we naar op zoek zijn 

Een collega met het talent om iets op zichte nemen en het waar te maken, die enthousiast is om anderen te helpen omsuccesvol te zijn en de gave heeft om altijd een stap vooruit te zijn.Met andere woorden, je streeft ernaar om frisse ideeën aan te brengen enuitdagingen te aanvaarden in een snel veranderende en complexe omgeving. 

 

Je bent een persoon die steeds samenwerkt, luisterten investeert in anderen om zo gezamenlijke doelen te verwezenlijken. Je vindthet leuk om het status quo uit te dagen en je bent erop gebrand om creatieveoplossingen voor problemen voor te stellen. 

 

Een collega die de klant centraal zet, gericht isop mensen en samenwerken, iemand met een “try it, do it, fix it” mentaliteit.Bovenal zit de Orange Code in je DNA.

 

Wat bedoelen we precies: 

 

Samenwerken & Communicatie 

 

 • Vanuit je oprechte interesse in mensen weet je verbinding te maken met jouw teamleden en andere collega’s 
 • Feedback geven doe je vanuit een positieve insteek om collega’s verder te helpen. Zelf sta je open voor, en vraag je actief naar feedback om zo jezelf continu verder te ontwikkelen 
 • Je drukt je helder uit en kan een samenhangend betoog houden 
 • Je gaat actief op zoek naar en begrijpt snel wat de noden van je stakeholders zijn. 
 • Vraagt om ideeën en/of meningen van anderen
 • Je brengt voorstellen met enthousiasme en beslistheid

 

Je hebt ook: 

 

 • Een Master opleiding of vergelijkbare werkervaring 
 • 3 jaar relevante werkervaring in een operational management omgeving of bankomgeving is een troef 
 • Aantoonbare affiniteit en ervaring met het verbeteren van de kwaliteit van data, processen, systemen en mensen in een complexe omgeving 
 • Kennis van het opstellen van managementrapportages 
 • Een pragmatische mentaliteit en bereidheid om geregeld ook andere Client Services sites in België te bezoeken
 • Je bent sterk analytisch ingesteld 
 • Grondige technische vaardigheden: kennis van MS Office is een must. Kennis over specifieke software (CRM, Routering, reporting, traffic, …) is een ‘nice to have’. 
 • Een persoonlijkheid en de vaardigheden om optimaal te kunnen functioneren in een Agile omgeving 
 • NL en FR (niveau B1 Europese norm) vereist en bereid om EN te leren

Wat we je aanbieden 

Een duidelijk doel, een uniek aanbod en een waaieraan flexibele verloning en andere voordelen zoals:

 • Persoonlijke groei & uitdagend werk meteindeloze mogelijkheden om je ambities te verwezenlijken 

• Een informele, dynamische omgeving metinnovatieve collega's die je inspanningen ondersteunen 

• Een progressieve en soepele manier van werkenwaarbij nieuwe ideeën naar waarde worden geschat

 We zullen zoveelmogelijk verantwoordelijkheden binnen je team beleggen; je bepaalt daarin zelfen met je team op welke manier je bijdraagt en hoe jij met je team een nogbetere dienstverlening aan klanten kunt bieden. Bovendien gaan we nog meeraandacht geven aan je persoonlijke ontwikkeling en begeleiding; we willen echthet beste in iedereen naar boven halen

Wij herdefiniëren bankieren.

En jij? Er was nooit een interessantere tijd om bijING te werken. We bevinden ons op een traject dat toegespitst is op onzeklanten, aangedreven wordt door technologie en gestuurd wordt doorintelligente, vastberaden mensen. Onze klanten voelen dat onze mensen hen instaat stellen om zowel in het leven als in zaken een stap voor te blijven. Endaar zijn we trots op!

Solliciteren

ICSBEL - Informations pratiques

Informations pratiques avant de postuler à un emploi au sein d’ING

Lire la suite
ICSBEL - Pouvez-vous offrir à nos clients une expérience exceptionnelle ?

Pouvez-vous offrir à nos clients une expérience exceptionnelle ?

Lire la suite
Hugo Conderaerts | Customer Loyalty Team member

Hugo Conderaerts | Customer Loyalty Team member

Je souris toujours car même si la personne à l’autre bout de la ligne ne le voit pas, elle peut l’entendre.

En savoir plus

Haut de page

ingjobspresentation_leave_page_vacancy

ingjobspresentation_continue

project.applyNowPopupYes project.applyNowPopupNo