Werken met een arbeidsbeperking

Werken met een arbeidsbeperking

ING heeft een speciaal programma voor mensen met een arbeidsbeperking: Onbekend Talent. Dit richt zich op het openstellen en toegankelijk maken van de organisatie voor mensen met een langdurige of blijvende arbeidsbeperking. Dit doen we omdat we als ING een afspiegeling willen zijn van de samenleving. En dat betekent vanzelfsprekend dat er ook plaats is voor mensen met een arbeidsbeperking (inclusion). Bovendien stimuleert diversiteit de creativiteit binnen onze organisatie en past het goed in de agile werkwijze.

Wij gaan uit van de talenten van mensen. We bieden je dan ook alle mogelijkheden om je talenten te benutten en ons mee te helpen onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Als jouw specifieke situatie daarom vraagt, dan faciliteren we waar dat gewenst of noodzakelijk is. Dat doen we bijvoorbeeld door een aangepaste werkplek of IT, coaching, enz. We hebben kennis en ervaring met vele beperkingssoorten en kunnen per doelgroep een andere supportstructuur bieden. Met onze unieke aanpak kijken we bovendien ook naar doorgroeimogelijkheden en ondersteunen we je actief bij je carrière binnen ING.

Er zijn inmiddels al heel wat mensen met een arbeidsbeperking binnen ons bedrijf aan het werk. Een paar van onze collega’s delen graag met je hoe ze dat ervaren.

Meer weten?

Voor meer informatie over het programma kun je contact opnemen met  onbekendtalent@ing.com.

Terug naar boven
Luister