06 december 2018 ... min. Luister

Danielle van Rieven

Heel gezond om eens verder te kijken dan de omgeving waarin we dagelijks vertoeven.

Bijdragen aan de ambitie van hoogopgeleide vluchtelingen

ING tekende begin september 2016 een samenwerkingsovereenkomst met het UAF, een stichting die de maatschappelijke integratie van hoogopgeleide vluchtelingen in Nederland bevordert. Danielle van Rieven, Sectorhoofd Telecom Media Tech and Services bij Corporate Clients Nederland, was vanaf het begin betrokken bij deze samenwerking. Ze is een enthousiast pleitbezorgster van het initiatief en ziet tot haar plezier dat veel collega’s al net zo enthousiast zijn. ‘Laten we eens verder kijken dan onze eigen omgeving’.

Danielle: ‘Met deze samenwerking helpen we hoogopgeleide vluchtelingen een steuntje in de rug te geven. De mensen om wie het gaat hebben een goede opleiding in hun thuisland gehad en komen door wat voor omstandigheden dan ook in Nederland terecht. Ze zijn zeer gemotiveerd om weer snel aan het werk te gaan, zich te ontwikkelen en hun nieuwe leven op te bouwen. Ze nemen de moeite om zich bij te scholen, nadat ze in hun thuisland al een universitaire studie hebben afgerond en op dat niveau hebben gewerkt. Ik vind het vanzelfsprekend dat wij iets bijdragen aan de ambitie van deze mensen, en tegelijkertijd daagt het ons uit om eens verder te kijken dan de omgeving waarin we dagelijks vertoeven. Dit is voor ING een van de manieren om onze betrokkenheid bij de maatschappij concreet te maken. Onze ambitie ‘Empowering people to stay a step ahead in life and business’, maken we zo wel écht heel tastbaar.’

Kennis en begrip

‘Persoonlijk vind ik het werk van het UAF heel interessant en ik merk dat collega’s al net zo enthousiast zijn. Ik vind het een goede gedachte dat we door middel van deze samenwerking nader kennismaken met mensen uit andere culturen en begrip krijgen voor de situatie waarin zij geland zijn. En open blik, ook in je werkomgeving, is sowieso positief. Onze samenleving is immers zeer divers en daarmee de de klanten van ING ook.’

Allebei blij

‘Op mijn oproep voor mentoren kwamen zóveel en zulke leuke reacties, compleet met motivatiebrieven en beschrijvingen van persoonlijke beweegredenen. We hebben meer aanmeldingen voor het mentorship dan we nodig hebben. Niet erg, de overeenkomst is voor twee jaar, er komen straks weer nieuwe mensen om te begeleiden. Er starten tien mentoren, die met de studenten gematcht zijn op basis van leeftijd, interesses en het advies van het UAF. De studenten zijn allemaal al wat verder in hun studie en bewegen zich naar de arbeidsmarkt. Ze hebben allemaal een financieel-economisch achtergrond. Mentoren en mentees ontmoeten elkaar straks regelmatig één op één, brengen tijd met elkaar door, leren al pratende van elkaar. De mentee krijgt handvatten voor hoe het werkt in de Nederlandse samenleving en cultuur en je kunt ook denken aan advies over solliciteren en netwerken. Maar de mentor leert evengoed. Deze samenwerking moet voor beiden iets toevoegen, ze moeten er allebei blij van worden.’

Eensgezind aan het werk

Het leuke is dat voor dit initiatief verschillende onderdelen van de bank samenkomen en we eensgezind opereren. Het ING Nederland fonds draagt financieel bij en levert kennis en kunde. Vanuit HR zijn er allerhande trainingen, zoals LinkedIn-, netwerk-, cv- en sollicitatietrainingen. Tijdens het afstudeerfeest van 200 UAF-studenten geeft Human Resources een workshop: Hoe profileer ik mijzelf op de arbeidsmarkt. En de UAF studenten worden ook uitgenodigd voor verschillende ING events. Mijn team, dat zeer divers van samensteling is, is vanaf het begin ook sterk betrokken geweest. Twee mensen uit mijn team, een van Irakese en een van Nederlandse afkomst, hebben bergen werk verzet voor dit initiatief.’

‘Ik vind het mooi dat de bank dit mogelijk maakt, dat geld en mensen worden vrijgemaakt om iets te doen voor de medemens. Dat kan ik zeer waarderen in mijn werkgever.’

Wat is het UAF?

Het UAF ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. De stichting begeleidt vluchteligen bij hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Ook bepleit het UAF de belangen van hoogopgeleide vluchtelingen bij publiek, pers, politiek, overheid en onderwijsinstellingen. https://www.uaf.nl

Terug naar boven