CNT - Joost Verkuijlen

25 september 2019 ... min. Luister

Innovatie

Of je nu bij Retail Banking, HR of Tech werkt: het draait allemaal om de klant

Werken in een heel klein team heeft zo zijn voordelen. Zo zijn we heel flexibel en slagvaardig, hebben we weinig overleg nodig en kunnen we snel schakelen. Tegelijkertijd komen we altijd mankracht tekort, en moeten we tegen (te) veel dingen nee zeggen. Het is dus heel goed nieuws dat ons team binnenkort verdubbeld wordt: we gaan van twee naar vier. Dat betekent een hele nieuwe dynamiek in het team. Ik kijk uit naar de energie en ideeën die de twee nieuwe collega’s meebrengen.

Op dit moment ben ik vooral bezig met de nieuwe, innovatieve cao die ING heeft afgesloten voor 2019-2020. Deze cao is agile en past dus perfect bij onze Way of Working. In de cao is vastgelegd wat we gaan doen, maar nog niet tot in detail hoe we dat gaan doen. Het is mooi om mee te maken hoe prettig en constructief we met de bonden samenwerken. Het invullen van de cao is echt teamwork, er is veel overleg en we betrekken elkaar bij elke stap. Mijn rol is om mee te denken over mogelijke oplossingen, deze voor te bereiden en de data paraat te hebben om voorstellen te onderbouwen.

Ondanks de volle agenda’s krijg ik de ruimte om tijd te besteden aan trainingen. Ik had al twee cursussen gedaan om meer data fluent te worden, die me echt helpen om data beter te begrijpen en te interpreteren. En ik heb net een PACE training gevolgd, een intensieve training van vijf volle dagen met collega’s vanuit heel ING. Mijn manager wees erop dat dit interessant voor me zou kunnen zijn, en zo’n kans grijp ik graag aan. PACE is ING’s methodiek om op een structurele manier te komen tot innovatie. Erg relevant, omdat het risico bij innoveren vaak is dat je blijft hangen in de brainstormfase. PACE dwingt je om te komen tot concrete oplossingen. Je begint heel breed, met het bedenken en inventariseren van alle mogelijke problemen die kunnen voorkomen rondom jouw onderwerp. Je kiest de belangrijkste en verzamelt daarvoor dan allerlei mogelijke oplossingen. Die versmal je weer. Je trechtert dus steeds, en wordt zo gedwongen om keuzes te maken. Voor de inventarisaties heb ik vooral veel interviews gedaan met collega’s, waarbij tot-in-den-treure doorvragen naar het ‘waarom’ cruciaal was. Tijdens de laatste twee dagen van de training hebben we met de groep de resultaten besproken en vergeleken. Het is leuk om te merken hoeveel overeenkomsten er zijn. Of je nu bij Retail Banking, HR, Tech, Workplace Services of ergens anders binnen de bank werkt: het draait allemaal om onze klanten. Het is onze uitdaging om het hen zo makkelijk mogelijk te maken. Of die klanten nou je collega’s zijn, zoals bij mij, of de eindklant.

Over Joost

Joost deed een bachelor Rechtsgeleerdheid en een master Arbeidsrecht in Leiden en liep stage bij drie advocatenkantoren. Bestuurservaring deed hij op tijdens bestuursjaren bij zijn studenten- en zijn studievereniging. Hij studeerde begin 2018 af. Joost woont in Den Haag. Hij houdt van sport en is recent gewisseld van hockey naar een meer individuele sport: hij heeft zich op de triatlon gestort en wil eind van het jaar een halve doen. Ook golf- en kitesurft hij wanneer hij kan.

Terug naar boven