CNT - Traineeblog - Arvind Naipal

28 februari 2019 ... min. Luister

Maandelijkse routine en ad hoc projecten

Het gaat om het verhaal achter de balance sheet en de P&L

Voor mijn eerste vaste functie werk ik binnen Financial Accounting, in het Financial Reporting Team. Hier sta ik weer aan de basis van Finance. Bij Financial Reporting zijn we verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van de cijfers die gerapporteerd worden naar externe partijen, zoals aandeelhouders en toezichthouders. Dit betekent dat wij fluctuaties in de cijfers op hoofdlijnen moeten doorgronden en verklaren.

Een van de tools die wij hiervoor gebruiken is een maandelijkse analytical review op de balans en de P&L. De afgelopen maanden ben ik verantwoordelijk geweest voor de kostenanalyse, de komende periode zal ik me bezighouden met de inkomstenanalyse. We signaleren deviaties en als die significant zijn, leggen we de cijfers naast die van de business om ze te verklaren. Lopen er bijvoorbeeld specifieke marketingcampagnes en zien we dit terug in groei van het aantal klanten en in de kosten? Of zijn er net extra mensen aangenomen voor strategische projecten? Uit de review komen vragen naar voren die verklaard moeten worden en die soms leiden tot projecten, bedoeld om een proces te verbeteren en te implementeren. Hiervoor werkt ons team veel samen met verschillende afdelingen die dicht bij de business staan en die ons helpen de cijfers te begrijpen.

Ik heb de analytical review nu een paar keer gedaan en merk dat mijn leercurve gigantisch is. Ik weet nu hoe de structuur eruitziet, volgens welke accountingstandaarden we werken en hoe we rapporteren. Ik kan dieper ingaan op specifieke posten en zie hoe bepaalde boekingen moeten lopen. En door de contacten met andere afdelingen krijg ik veel mee van hoe bedrijfsprocessen werken. Super interessant allemaal! De cijfers zijn belangrijk, maar het gaat uiteindelijk om het verhaal achter de cijfers en hoe dit zich vertaalt naar de business van ING.  

Naast de maandelijks terugkerende analytical review werk ik aan meer afgebakende opdrachten. Zo zijn er deep dives op bepaalde onderwerpen waarin we proberen een beter beeld te krijgen van end-to-end processen en de bijbehorende financiële stromen. Een belangrijk project waarmee ik de afgelopen tijd bezig ben geweest, zijn de voorbereidingen voor IFRS 16. Ik kon daar bijspringen in een bestaand team van twee collega’s. IFRS 16 is de nieuwe accountingstandaard voor leasecontracten die op 1 januari 2019 is ingegaan. Mijn rol was om een overview te krijgen van onze lopende contracten. Van alle contracten moet duidelijk zijn of het lease is of niet en of ze wel of niet binnen IFRS vallen. Ook moet inzichtelijk worden gemaakt wat de impact van IFRS 16 is op de balans en de P&L. Mijn gedeelte is nu afgerond, de collega’s zijn nog bezig met het voltooien en opvolgen van de implementatie, samen met IT.


Door de combinatie van de maandelijks analytical review, deep dives en projecten, leer ik de bank stap voor stap beter kennen. Ik begrijp steeds beter wat de impact van de business  op de cijfers is, waar risico’s liggen en hoe de soms zeer complexe systemen werken. Ik leer te denken en te handelen vanuit een ‘control mindset’ en dat is volgens mij cruciaal voor een financial.

Over Arvind

Arvind deed een bachelor Bedrijfseconomie met specialisatie Accounting and Finance en daarna een master Accounting and Control, beide aan de VU in Amsterdam. Hij deelt een appartement in Amsterdam met twee vrienden. Hij houdt ervan muziek te maken en heeft graag zoveel mogelijk mensen om zich heen; familie en vrienden zijn heel belangrijk voor hem.

Terug naar boven