CNT - Joost Verkuijlen

04 maart 2019 ... min. Luister

Werken aan strategische thema’s

Mijn arbeidsrechtelijke achtergrond komt bij mijn opdracht goed van pas

Mijn laatste blog sloot ik af met de opmerking dat er hier in Brussel genoeg te doen is. Een eufemisme van de bovenste plank. De afgelopen tijd heb ik aan drie heel verschillende aspecten van HR gewerkt. Agile, Performance Management en Reward. Het zijn drie strategische thema’s, die goed onderstrepen hoe we ons met HR ontwikkelen van een serviceverlenende afdeling naar strategisch partner.

De hoofdmoot van mijn werkzaamheden is binnen Reward (verloning). Er zijn duidelijke verschillen tussen de beloningstructuur in België en Nederland. In België is er bijvoorbeeld meer ruimte om te variëren in de beloning. Voor managers betekent dat meer, en meer handmatig werk. In mijn team heb ik vier collega’s, allemaal expert op een gebied binnen Reward. Ik ben degene die de vertaalslag maakt van de inhoud naar de business, door als projectmanager de uitrol van programma’s, tools en alle bijbehorende communicatie te coördineren. Vooralsnog doe ik dit vooral in het kader van de jaarlijkse compensation review. In dit proces heeft de manager de mogelijkheid om beslissingen te nemen over de vaste en variabele verloning van zijn medewerkers. Wij zorgen voor de juiste data en tools.

We streven er bij ING naar om in België en in Nederland hetzelfde gedachtengoed en dezelfde kaders te hanteren. Verschillen per land blijven echter bestaan, bijvoorbeeld in wet- en regelgeving. Dat is een extra uitdaging voor de mensen die cross border leidinggeven. Zij hebben te maken met twee omgevingen en twee verloningssystemen. Aan ons team om te zorgen dat zij zo min mogelijk worden gehinderd bij het nemen van goede belissingen. Reward is bovendien een precair onderwerp, zeker bij banken, waardoor we te maken hebben met toezichthouders als De Nederlandse Bank en De Nationale Bank van België. Ik help mijn manager bij de dialoog met de toezichthouder. Er is tussen ING en de toezichthouder gelukkig goed overleg; kritisch maar constructief. Wij moeten als ING onderbouwen waarom we dingen doen en juridisch moet alles kloppen. Mijn arbeidsrechtelijke achtergrond komt hierbij goed van pas, dat is leuk. Reward is sowieso een mooi onderwerp: het is procesmatig, strak en objectief, maar ook heel gevoelig, politiek en emotioneel. Het is erg interessant om die twee kanten in evenwicht te houden.

Onlangs kreeg ik ook de vraag om in een drukke periode bij te springen in mijn vorige team. De operationele kant van performance management vergde veel tijd van het team, maar de campagne rondom een goede start van het nieuwe performance jaar moest ook gelanceerd worden. Aan het begin van het jaar stellen alle ING-medewerkers hun doelen voor dat jaar; de opdracht was om dat onder de aandacht te brengen in Nederland en België. Enerzijds logisch dat ik dit ging doen omdat ik hier inhoudelijk al bij betrokken ben geweest, maar het was best een stevige opdracht voor een trainee. Ik had ineens zelf contact met alle stakeholders: vendors, communicatie, legal en onze HR directeur. Budgetten moesten worden aangevraagd en de plannen toegelicht. Dat was nieuw voor me, maar een mooie kans en uitdaging.

En Brussel? Daar voel ik me steeds meer thuis. Laatst heb ik iemand uitgebreid in het Frans de weg kunnen wijzen. Heel even was ik geen expat, maar een echte ‘kiekefretter’. Althans, dat hoop ik dan... Waarschijnlijk gaf de beste man deze stamelende ‘Ollander’ slechts uit Belgische beleefdheid het idee dat hij van nut was. Wat een stad.

Over Joost

Joost deed een bachelor Rechtsgeleerdheid en een master Arbeidsrecht in Leiden en liep stage bij drie advocatenkantoren. Bestuurservaring deed hij op tijdens bestuursjaren bij zijn studenten- en zijn studievereniging. Hij studeerde begin 2018 af. Joost woont in Den Haag. Hij houdt van sport en is recent gewisseld van hockey naar een meer individuele sport: hij heeft zich op de triatlon gestort en wil eind van het jaar een halve doen. Ook golf- en kitesurft hij wanneer hij kan.

Terug naar boven