Wróć do wyników wyszukiwania
24 marca 2020 ... min. Słuchać

Ekspert Compliance w ING Banku Hipotecznym

Oferta pracy | ING MORTGAGE BANK | Warszawa | 2020-03-23 | POL-1907550

Aplikuj

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Twoje zadania:

 • Monitorowanie zgodności działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) obejmujące wsparcie jednostek Banku w zakresie interpretacji oraz stosowania wymogów w tym zakresie, jak również czynności weryfikacji bieżącej i testowania
 • Opracowywanie/aktualizacja polityk, standardów i wytycznych komórki ds. zgodności
 • Wsparcie kierującego komórką ds. zgodności w zakresie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej
 • Promowanie kultury Compliance, w tym w zakresie działań komunikacyjnych i szkoleń
 • Udział w projektach Grupy BSK / ING związanych z ryzykiem braku zgodności

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Bardzo dobra znajomość przepisów: prawa bankowego przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ochrony informacji prawnie chronionej
 • Znajomość standardów i metodologii zarządzania ryzykiem compliance
 • Min. 5 lat pracy w bankowości, w tym 3 lata pracy w obszarze zarządzania ryzykiem braku zgodności
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym – C1
 • Dokładność, samodzielność, dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole, działania pod presją czasu

 

Mile widziane:

 • Ukończone szkolenia, posiadane certyfikaty z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Aplikuj

Powrót do góry

Please be aware that the recruitment procedures, (labour) regulations and labour agreements of Polska apply.

Yes No