Wróć do wyników wyszukiwania
21 lipca 2021 ... min. Słuchać

Menadżer ds. Projektu (obszar Know Your Customer)

Oferta pracy | OPERATIONS DIVISION | Katowice | 2021-07-20 | POL-2156774

Aplikuj

Jesteś doświadczonym Project Managerem nastawionym na dalszy rozwój ? Lubisz działać w dynamicznym środowisku, na styku operacji, biznesu i TECH ? Znasz zwinne metody zarządzania projektami ? Potrafisz zarządzać rozproszonymi zespołami ? Świetnie poruszasz się z złożonym środowisku ? Jesteś prawdziwym liderem zmiany ?

Odpowiedź „TAK” na wszystkie pytania ? To ta oferta jest dla Ciebie! :)
Szukamy osoby, która poprowadzi cross-obszarowy projekt - Kartoteka Klienta.
Celem projektu będzie wypracowanie koncepcji „teczki klienta”, uzgodnienie ze wszystkimi interesariuszami wymagań, zaprojektowanie architektury rozwiązania oraz wdrożenie produkcyjne.

Twoje zadania:

 • Zwinne zarządzanie zakresem projektu (co jest do zrobienia i po co to chcemy zrobić, dynamiczne reagowanie na zmiany)
 • Zarządzanie interesariuszami w projekcie – identyfikacja interesariuszy, określenie wpływu na projekt
 • Konsultacje z interesariuszami w sprawie oczekiwań, wymagań i uzasadnień biznesowych dla wymagań, ustalanie zasad komunikacji i procesów decyzyjnych
 • Koordynacja procesu zbierania wymagań i uzgadniania ze wszystkimi interesariuszami
 • Koordynacja analizy wpływu zmian na wszystkie adekwatne obszary biznesowe i zidentyfikowanych interesariuszy
 • Prowadzenie mapy drogowej projektu – identyfikacja kamieni milowych i bieżąca aktualizacja
 • Identyfikacja i zarządzanie zależnościami w projekcie i z innymi inicjatywami/obszarami
 • Zarządzanie budżetem projektu – planowanie, forecastowanie, współpraca z Centre of Expertise Management Accounting and Advice w tym zakresie
 • Przygotowanie i obsługa planu komunikacji w projekcie
 • Zarządzanie jakością w projekcie – definiowanie kryteriów jakościowych dla produktów projektowych i dbałość o ich utrzymanie
 • Zarządzanie ryzykami w projekcie – identyfikacja ryzyk i przygotowanie działań mitygacyjnych, cykliczna weryfikacja ryzyk
 • Współpraca z TECH przy określaniu i monitorowaniu harmonogramu prac w ramach delivery
 • Współpraca z Centrum Eksperckim Transformation & Change w zakresie wymaganych działań wynikających z zarządzania portfelem zmian w Banku i Grupie ING
 • Zapewnienie zgodności z obowiązującymi zasadami zarządzania zmianą oraz standardami (w tym zwinnymi metodami pracy)

Nasze oczekiwania:

 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • Umiejętność pracy w dużej ekspozycji, w dynamicznie zmieniającym się i złożonym środowisku
 • Praktyczna wiedza na temat sektora bankowego, w tym aspektów biznesowych, otoczenia regulacyjnego i technologii bankowych, trendów oraz umiejętność oceny wpływu na wspierane zmiany
 • Świadomość i rozumienie znaczenia obszarów kluczowych ze względu na charakter projektu np. zarządzania danymi, ochrony danych.
 • Analityczny sposób myślenia, umiejętność koncentracji na szczegółach
 • Umiejętność myślenia i projektowania rozwiązań strukturalnych
 • Rozumienie zasad budowy i wdrażania spójnego standardu technologicznego w obszarach o różnej charakterystyce biznesowej
 • Ukierunkowanie na rozwój kompetencji (twardych i miękkich) niezbędnych do przekonującego sposobu komunikacji z różnymi rolami biznesowymi i Tech na wszystkich poziomach organizacji
 • Zorientowanie na wyniki, znajdowanie rozwiązań oraz uprzedzanie wyzwań projektowych
 • Praktyczna znajomość różnych metodyk zarządzania projektami i programami
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Potrzeba ciągłego rozwijania swoich kompetencji ze szczególną otwartością i predyspozycjami do zgłębiania tajników świata technologii

 

Aplikuj

Powrót do góry

Please be aware that the recruitment procedures, (labour) regulations and labour agreements of Polska apply.

Yes No