Wróć do wyników wyszukiwania
31 lipca 2020 ... min. Słuchać

Specjalista ds. Rozliczeń Rynku Finansowego i Kapitałowego

Oferta pracy | OPERATIONS DIVISION | Katowice | 2020-07-30 | POL-1957898

Aplikuj

Twoje zadania:

W ZAKRESIE WYCENY PAKIETÓW WIERZYTELNOŚCI:  
• Weryfikacja kompletności przekazanych plików 
• Uzupełnienie Listy kontrolnej  
• Weryfikacja zawartości raportu z wyceny  
• Szczegółowa analiza raportu z wyceny - przygotowanie do obliczeń   
• Obliczenia/weryfikacja - stopa dyskontowej (XIRR)  
• Obliczenia/weryfikacja - wartość godziwa (XNPV)  
• Obliczenia/weryfikacja - zbadanie odchylenia (+/- 5%) bieżącej wyceny pakietu w porównaniu do poprzedniej wyceny  
• Sprawdzenie pozostałych elementów, m.in. weryfikacji wysokości spłat i kosztów oraz ich wpływu na prognozy przyszłych przepływów
• Wyjaśnienia wątpliwości z Serwiserem/Podmiotem wyceniającym   
• Analiza kosztów Serwisera
• Weryfikacja i analiza nabycia nowych pakietów wierzytelności
 
 ZAKRESIE WYCENY INNYCH AKTYWÓW:
 
• Weryfikacja raportów z wyceną aktywów, sporządzonych przez wyspecjalizowany podmiot
• Analiza i weryfikacja struktur w tym weryfikacja aktywów bazowych
• Analiza i weryfikacja nabycia innych papierów wartościowych na podstawie umów cywilno-prawnych (weryfikacja sprzedających i kupujących, emitenta, ceny nabycia i itp.)
• Przygotowanie i kontrolę wartości aktywów nienotowanych na aktywnym rynku, będących przedmiotem lokat funduszy inwestycyjnych i emerytalnych – wyceny modelowe, 
 
POZOSTAŁE:
 
• Weryfikację zgodności działania funduszu inwestycyjnego z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze statutem oraz z uwzględnieniem interesu uczestników,
• Analizę zmian przepisów prawa i implementację zmian w procesie i systemie księgowym Depozytariusza

Nasze oczekiwania:

 • Trzy lata praktyki zawodowej w instytucjach finansowych,
 • Doświadczenie w instytucji związanej z funduszami inwestycyjnymi, domu maklerskim,
 • Znajomość wyceny wierzytelności, przedsiębiorstw,
 • Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie – B1/B2,
 • Znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • Znajomość serwisu informacyjnego Bloomberg,
 • Szkolenia specjalistyczne z zakresu rynku finansowego i kapitałowego,
 • Znajomość przepisów i regulacji rynkowych w zakresie rynku finansowego i kapitałowego,
 • Umiejętność kreowania usprawnień w procesach,
 • Zdolności interpersonalne,
 • Obsługa komputera w zakresie aplikacji używanych na stanowisku oraz innych wymaganych na stanowisku urządzeń,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dokładność,
 • Samodzielność,
 • Zainteresowania z tematyki rynku kapitałowego, finansów.

 

Aplikuj

Powrót do góry

Please be aware that the recruitment procedures, (labour) regulations and labour agreements of Polska apply.

Yes No