Wróć do wyników wyszukiwania
15 lipca 2021 ... min. Słuchać

Specjalista ds. modeli ryzyka kredytowego

Oferta pracy | RISK DIVISION | Warszawa | 2021-07-14 | POL-2152855

Aplikuj

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

Oferujemy możliwość pracy zdalnej

Twoje zadania:

 • czynny udział w procesach budowy modeli ryzyka kredytowego, w tym zgodnych z wymogami IFRS9 oraz IRB
 • analiza jakości działania modeli, wskazywanie kierunku ich rozwoju i poprawy
 • utrzymywanie istniejących modeli statystycznych wykorzystywanych w procesie szacowania ryzyka kredytowego
 • interakcje z interesariuszami (użytkownicy biznesowi, walidacja, KNF)

 Nasze oczekiwania:

 • przynajmniej 2 lata doświadczenia w modelowaniu ryzyka kredytowego w ujęciu regulacyjnym (PD, EAD, LGD, stress testy) i/lub nieregulacyjnym
 • stopień akademicki (przynajmniej licencjat/inżynier) w zakresie ekonometrii, metod ilościowych, statystyki, matematyki, fizyki
 • znajomość miar do zarządzania ryzykiem kredytowym
 • wiedza, gdzie szukać wytycznych regulacyjnych (m.in. CRR, EBA GL, IFRS9, rekomendacji KNF)
 • doświadczenie w programowaniu w SAS lub podobnych narzędziach (SQL, Python, R)
 • rozwinięte umiejętności analityczne
 • odpowiedzialność za realizowane zadania
 • komunikatywność, entuzjazm, determinacja, umiejętność pacy w dynamicznym otoczeniu
 • średnio-zaawansowana znajomość j. angielskiego - poziom B2

 

Mile widziane:

 • praktyczna znajomość zaawansowanych technik modelowania, takich jak uogólnione techniki ekonometryczne, modelowanie szeregów czasowych, modelowanie bayesowskie, metody symulacyjne, sieci neuronowe, metody ML uczenia z nadzorem i bez nadzoru
 • rozumienie zależności ryzyka kredytowego z innymi obszarami działalności bankowej oraz umiejętność współpracowania z pracownikami tych obszarów
 • sprawne poruszanie się w środowiskach bazo-danowych
 • aktywne uczestniczenie w społecznościach dedykowanych modelowaniu lub/i ryzyku kredytowemu

Aplikuj

Powrót do góry

Please be aware that the recruitment procedures, (labour) regulations and labour agreements of Polska apply.

Yes No