Wróć do wyników wyszukiwania
19 lipca 2021 ... min. Słuchać

Specjalista ds. ryzyka modeli

Oferta pracy | RISK DIVISION | Katowice | 2021-07-16 | POL-215479501

Aplikuj

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

Twoje zadania:

 • sporządzanie raportów i analiz na potrzeby identyfikacji i pomiaru ryzyka modeli
 • monitorowanie poziomu ryzyka modeli w ujęciu zagregowanym
 • rozwój narzędzi wspierających sporządzanie oraz automatyzację procesu raportowania
 • dostosowywanie rozwiązań do wymagań polityki zarządzania ryzykiem modeli, przepisów prawa, rekomendacji i zaleceń organów nadzoru
 • określanie wymagań ryzyka modeli do zmian w systemach informatycznych
 • wspieranie uczestników procesu zarządzania ryzykiem modeli poprzez proponowanie oraz wdrażanie rozwiązań usprawniających i zwiększających jego efektywność
 • uczestniczenie w kształtowaniu polityki i standardów zarządzania ryzykiem modeli
 • przygotowywanie informacji wymaganych przez regulatora, audytorów wewnętrznych i zewnętrznych
 • udział w projektach realizowanych w Banku i Grupie ING

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, statystyki, metod ilościowych lub pokrewnych
 • kilkuletnie doświadczenie w pracy z modelami, np. ryzyka kredytowego (IRB/MSSF9/aplikacyjne), ryzyka rynkowego (AML, IRRBB, wyceny), ryzyka operacyjnego (AMA), data science (ML, AI), itp.
 • znajomość procesu zarządzania ryzykiem modeli zgodnie z Rekomendacją W KNF i wytycznymi EBC
 • znajomość MS Office w stopniu zaawansowanym (szczególnie excel i budowa narzędzi na share point)
 • doświadczenie w pracy projektowej lub chęć jej zdobycia
 • samodzielność, odpowiedzialność, inicjatywa i konsekwencja w działaniu
 • kreatywność oraz chęć podejmowania nowych wyzwań
 • znajomość j. angielskiego - poziom B2

 

Mile widziane:

 • znajomość SQL, SAS, Power BI, Python lub pokrewnych

 

Aplikuj

Powrót do góry

Please be aware that the recruitment procedures, (labour) regulations and labour agreements of Polska apply.

Yes No