Wróć do wyników wyszukiwania
24 marca 2020 ... min. Słuchać

Starszy Ekspert Compliance

Oferta pracy | MB DIVISION | Warszawa | 2020-03-23 | POL-1907327

Aplikuj

Twoje zadania:

 • Ścisła współpraca z jednostkami biznesowymi i operacyjnymi w obszarze Klientów Strategicznych (Wholesale Banking), jednostką Compliance na szczeblu Grupy ING, regulatorami, audytorami oraz partnerami (np. Związek Banków Polskich) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, budowanie wsparcia dla realizowanych zadań i projektów.
 • Wydawanie opinii oraz przeprowadzanie analiz Compliance w procesie Poznaj Swojego Klienta (Customer Due Diligence/KYC - Know Your Customer) dla klientów z segmentu Klientów Strategicznych),
 • Doradzanie pracownikom oraz menedżerom obszaru Klientów Strategicznych w zakresie interpretacji oraz stosowania wymogów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz Polityki KYC w procesach i procedurach,
 • Definiowanie luk regulacyjnych oraz przewidywanie zagrożeń i przedstawianie propozycji rozwiązań mogących uchronić Bank przed ponoszeniem nadmiernych ryzyk w procesach KYC
 • Nadzorowanie wdrażania wymogów KYC, w tym opracowywanie i aktualizacja planu monitoringu Compliance oraz projektowanie mechanizmów kontrolnych w zakresie procesów KYC Klientów Strategicznych,
 • Projektowanie działań w zakresie promowania kultury i świadomości KYC wśród pracowników obszaru Klientów Strategicznych, opracowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
 • Nadzorowanie i prowadzenie działań w ramach Programów KYC Grupy ING
 • Nadzorowanie działań monitoringowych Compliance, analiza, raportowanie i ocena znalezionych nieprawidłowości i wyciąganie przekrojowych wniosków

Nasze oczekiwania:

Wykształcenie wyższe i minimum 5 lat pracy w jednostce compliance/ ryzyka/ audycie/prawnej lub jednostce biznesowej w obszarze Klientów Strategicznych, a ponadto:

 • Bardzo dobra znajomość regulacji i wytycznych z zakresu ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ryzyka braku zgodności,
 • Umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej i przekładania jej na praktyczne wskazówki i propozycje rozwiązań,
 • Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu,
 • Dokładność, samodzielność, dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność formułowania wniosków i podejmowania decyzji, analityczny sposób myślenia
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – poziom co najmniej B2,
 • Bardzo dobra znajomość procesów i produktów bankowych.

 

Mile widziane:

Udokumentowane szkolenia z zakresu ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, ryzyka braku zgodności, sankcji międzynarodowych, certyfikaty w zakresie AML.

Aplikuj

Powrót do góry

Please be aware that the recruitment procedures, (labour) regulations and labour agreements of Polska apply.

Yes No