Wróć do wyników wyszukiwania
29 lipca 2020 ... min. Słuchać

Starszy Ekspert w Departamencie Skarbu

Oferta pracy | FINANCE DIVISION | Warszawa | 2020-07-17 | POL-1951815

Aplikuj

Forma współpracy: umowa o pracę.

Twoje zadania:

 • Opracowywanie i optymalizacja planu finansowania Banku, z uwzględnieniem spełniania miar nadzorczych (LCR, NSFR), rozwoju działalności biznesowej oraz rentowności.
 • Poszukiwanie i zgłaszanie rozwiązań pozwalających na optymalne wykorzystanie bilansu banku przy realizacji planów linii biznesowych.
 • Utrzymywanie awaryjnego planu finansowania Banku.
 • Monitoring i analiza miar płynności i miar ryzyka rynkowego w księdze bankowej pod kątem operacyjnego zarządzania działalności skarbową.
 • Badanie wpływu nowych regulacji na profil płynności i profil finansowania Banku
 • Udział w procesie ILAAP.
 • Dialog z organami nadzoru na tematy związane z płynnością i finansowaniem.
 • Analizy i rekomendacje w zakresie wewnętrznych cen transferowych środków (Funds Transfer Pricing - FTP).
 • Budżetowanie i monitorowanie oraz zarządzanie wynikami księgi FTP.
 • Wsparcie przy realizacji procesu BION oraz działań w obszarze Recovery & Resolution.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (magisterskie) w kierunku finansowym, ekonomicznym lub ścisłym.
 • Doświadczenie zawodowe - minimum 3-letni staż pracy w instytucji finansowej lub firmie doradczej w obszarze analiz bilansu, płynności/finansowania i miar ryzyka rynkowego w księdze bankowej 
 • Doskonałość w przekładaniu wiedzy na wysoką efektywność pracy – udokumentowana prowadzeniem określonych projektów/zadań, które istotnie wpłynęły na realizację określonych funkcji.
 • Umiejętność budowania, rozwijania, utrzymania i modelowania baz danych kluczowych do weryfikacji prowadzonych zadań w  obszarze analiz bilansu, płynności/finansowania i miar ryzyka rynkowego w księdze bankowej.
 • Wysoki profesjonalizm, kultura osobista i etyka działania, które przejawiają się w sposobie realizacji zadań oraz współpracy na każdym szczeblu organizacyjnym.
 • Wysokie kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne, budowanie trwałych relacji opartych na zaufaniu.
 • Umiejętność pracy zespołowej w środowisku wielozadaniowym, priorytetyzacja zadań i efektywna realizacja kilku skomplikowanych projektów jednocześnie.
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację biznesową w mowie i piśmie.

Oferujemy Ci:

 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Szkolenia i programy rozwojowe
 • Dostęp do nowych technologii
 • Premię uzależnioną od wyników
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Pracowniczy program emerytalny
 • Pakiet sportowy
 • Kafeteryjny system benefitów

Mile widziane:

 • Doświadczenie zawodowe - 5-letni staż pracy w instytucji finansowej lub firmie doradczej w obszarze analiz bilansu, płynności/finansowania i miar ryzyka rynkowego w księdze bankowej.
 • Udział w pracach sektorowych w obszarze specjalizacji.
 • Umiejętność automatyzacji tworzonych raportów/narzędzi.
 • Budowanie kultury opartej na dzieleniu się wiedzą i wspieraniu współpracowników.

Aplikuj

Powrót do góry

Please be aware that the recruitment procedures, (labour) regulations and labour agreements of Polska apply.

Yes No