Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny

Naszą podstawową działalnością jest realizacja audytów, podczas których oceniamy skuteczność kontroli ograniczających kluczowe ryzyka banku. Naszym głównym klientem wewnętrznym jest Zarząd i Rada Nadzorcza Banku.

Niezależnie weryfikujemy i doradzamy, aby wesprzeć bank w osiąganiu strategicznych celów. Systematycznie, w oparciu o ryzyko badamy procesy ładu organizacyjnego, kontroli i zarządzania ryzykiem. Pracujemy w oparciu o międzynarodowe standary audytorskie oraz pomagamy w usprawnieniu działań banku.

Nasze zadania

Przykłady zadań, które realizujemy w zespole audytu wewnętrznego:

  • identyfikujemy kluczowe ryzyka w procesach
  • oceniamy skuteczność wdrożonych kontroli
  • wspieramy audytowanych w wypracowaniu adekwantych działań naprawczych
  • informujemy Klientów Wewnętrznych o skuteczności systemu kontroli wewnętrznej banku
  • promujemy kulturę wysokiej świadomości ryzyka
Powrót do góry