Marketing i Komunikacja

Marketing i Komunikacja

Jesteśmy odpowiedzialni za budowanie wizerunku ING, a także komunikację z klientami i rozwój produktów. Na co dzień zespoły marketingu i komunikacji blisko ze sobą współpracują, tworząc inicjatywy dedykowane pracownikom i klientom banku.

Marketing

Opracowujemy strategię komunikacji marketingowej dla poszczególnych produktów i segmentów naszych klientów. Na co dzień odpowiadamy za realizację kampanii marketingowych w różnorodnych mediach - telewizji, internecie, radiu, prasie oraz w placówkach banku.

W naszej codziennej pracy zajmujemy się komunikacją z klientami za pośrednictwem mediów społecznościowych, narzędzi direct marketing, realizacją badań marketingowych oraz ecommerce. Wspieramy sprzedaż produktów i usług banku wykorzystując nowinki technologiczne.

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

Angażujemy pracowników w różnorodne inicjatywy, m.in. działania wolontariackie czy prozdrowotne. Ściśle współpracujemy też z zespołem komunikacji Grupy ING w Amsterdamie organizując globalne akcje komunikacyjne. Wspólnie tworzymy miedzynarodową społeczność, wymieniając się swoją wiedzą i doświadczeniami.

Jesteśmy też odpowiedzialni za tworzenie komunikacji wewnętrznej oraz za działania związane z kształtowaniem wizerunku banku.

Wspieramy również zarząd banku w działaniach komunikacyjnych w tym w kontaktach z otoczeniem rynkowym i kluczowymi interesariuszami.

Dołączając do nas możesz mieć pewność, że nie zabraknie Ci wyzwań i okazji do kreatywnej pracy, a żaden dzień w pracy nie będzie taki sam!

Wybrane akcje, które zorganizowaliśmy dla pracowników

KUDOS

KUDOS to globalna platforma online, na której nasi pracownicy mogą wyrażać uznanie dla swoich kolegów i koleżanek za działania zgodne z naszymi wartościami określonymi w tzw. Pomarańczowym Kodzie. Wszyscy pracownicy mogą wzajemnie się nagradzać, wysyłając KUDOS – elektroniczne uznanie. Każdy pracownik może wysłać maksymalnie 5 KUDOS-ów tygodniowo. W Polsce 72% uprawnionych pracowników wysyła KUDOS-y. Wśród aktywnych użytkowników rozlosowujemy nagrody.

Działania edukacyjne

Prowadzimy m.in. edukację ekologiczną pracownikow. Ma ona na celu zwiększenie ich wrażliwości ekologicznej, wzmocnienie pozytywnych nawyków, a także propagowanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych przyjaznych dla środowiska.

Innovation Bootcamp

Innovation Bootcamp to konkurs, którego celem jest pobudzenie kreatywności pracowników w Grupie ING, a także promowanie innowacyjnego podejścia w codziennej pracy. Konkurs wspiera również współpracę lokalną i międzynarodową. Pracownicy wszystkich krajów Grupy ING zgłaszają bez ograniczeń pomysły na nowe produkty i usługi. Projekt trwa 6 miesięcy, jest podzielony na 3 etapy. Do finału dostaje się kilka zespołów, których rozwiązania rozwijane są globalnie. Co roku zgłaszanych jest kilkaset innowacyjnych pomysłów. W Innovation Bootcamp 5.0 w 2018r. pracownicy zgłosili 349 pomysłów, wśród których 51 było z Polski.

Powrót do góry