Operacje bankowe

Operacje bankowe

Zajmujemy się obsługą operacyjną w ramach wszystkich segmentów bankowości tj. klientów indywidualnych, przedsiębiorców, średnich i dużych firm oraz klientów strategicznych. Bierzemy udział w tworzeniu nowych lub modyfikacji istniejących produktów i procesów dla wszystkich linii biznesowych banku. Naszym działaniem obejmujemy wszystkie produkty bankowe.

Dbamy o realizację zadań związanych m.in. z:

  • obsługą płatności krajowych i zagranicznych,
  • bankowością elektroniczną,
  • obsługą kartoteki klienta,
  • obsługą gotówkową.

Charakterystyczne dla naszej pracy w Pionie Operacji ING Banku Śląskiego jest nieustanne doskonalenie procesów. W ten sposób uczestniczymy w tworzeniu coraz lepszych i bardziej efektywnych rozwiązań, zarówno z punktu widzenia optymalizacji procesów, jak i satysfakcji klienta. Dołącz do nas i pomóż nam usprawniać procesy, które ułatwiają naszym klientom codzienne korzystanie z usług ING Banku Śląskiego!

    Powrót do góry