Prawo

Prawo

Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo prawne banku, czyli jego funkcjonowanie zgodnie z przepisami prawa. Naszą misję realizujemy przede wszystkim poprzez zapewnienie innym zespołom pomocy prawnej oraz informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawa. Pracujemy w Centrali ING Banku Śląskiego w Katowicach i w Warszawie.

Czym się zajmujemy?

Przygotowujemy projekty umów o istotnym znaczeniu dla banku, pisma procesowe oraz wykonujemy zastępstwa procesowe banku przed sądami w sprawach spornych. Bierzemy również udział w negocjowaniu warunków kontraktów na etapie ich zawierania, modyfikacji i rozwiązania. Jesteśmy odpowiedzialni za uzgadnianie stanowisk z regulatorami rynku oraz organami władzy państwowej.

Różnorodność projektów

W naszej pracy mamy styczność praktycznie z każdą gałęzią prawa m.in. prawem cywilnym, prawem bankowym, prawem konsumenckim, prawem spółek handlowych, prawem gospodarczym czy prawem pracy. Skala firmy i jej międzynarodowy charakter sprawia, że mamy do czynienia z różnorodnością spraw, projektów, zadań i klientów.

Kandydaci do pracy w naszym zespole będą mieli możliwość:

  • pracować w międzynarodowym środowisku,
  • stale rozwijać się poprzez pogłębianie swojej wiedzy z różnych gałęzi prawa,
  • brać udział w zróżnicowanych projektach.
Powrót do góry