Private Banking i Wealth Management

Private Banking i Wealth Management

Rynek Private Banking w Polsce jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów Bankowości Detalicznej. ING Bank Śląski, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najzamożniejszych klientów, ceniących komfort i profesjonalną obsługę stworzył kompleksową ofertę ING Private Banking & Wealth Management.

Z kim współpracujemy?

Do współpracy w ramach usługi Private Banking zapraszamy Klientów posiadających w naszym banku aktywa w wysokości min. 1 mln zł lub zainwestują min. 200 tys. zł (lub równowartości tych kwot w walucie wymienialnej) zaś z oferty Wealth Management mogą skorzystać osoby posiadające w naszym banku min. 4 mln zł aktywów lub zainwestują min. 1 mln zł (lub równowartości tych kwot w walucie wymienialnej).

Naszym najbardziej wymagającym Klientom zapewniamy:

  • dbałość o codzienne finanse,
  • narzędzia do pomnażania kapitału,
  • elastyczne rozwiązania finansowanie potrzeb.

Na czym polega współpraca?

Klientom zainteresowanym aktywnym inwestowaniem proponujemy pakiet rozwiązań uwzględniających ich osobiste preferencje, cele i profile inwestycyjne. Oferujemy zestaw rozwiązań zróżnicowanych pod względem zaangażowania Klienta w proces inwestycji – od tych, które dają Klientowi wyłączne prawo podejmowania decyzji, po takie, które dają mu wygodę powierzenia tej roli naszym ekspertom. Klienci Wealth Management uzyskują pomoc w kompleksowym zarządzaniu majątkiem. Objęci są też programem Wealth Consulting, dającym dostęp - na preferencyjnych warunkach - do usług renomowanych ekspertów w zakresie doradztwa prawno-podatkowego, sztuki czy też rozwoju i edukacji dzieci.

Współpraca z klientem zamożnym opiera się przede wszystkim na stabilnej, długofalowej relacji, dlatego też ING Bank Śląski przykłada szczególną wagę do odpowiedniego doboru i rozwoju osób, które pełnią rolę doradców dla klientów Private Banking oraz Wealth Managemnt. Do tego szczególnego grona zapraszamy ekspertów, którzy łączą wieloletnie doświadczenie w pracy z kluczowymi Klientami z doskonałym rozumieniem mechanizmów i praktyką na rynkach finansowych. W trosce o najwyższy profesjonalizm i standard oferowanych przez nich usług, nieustannie poszerzamy ich wiedzę poprzez szereg szkoleń oraz warsztatów. Kompetencje doradców potwierdzane są poprzez proces certyfikacji prowadzonych zarówno przez bank jak i zewnętrzne, niezależne organizacje.

    Powrót do góry