Zarządzanie produktami i relacjami z klientem

Zarządzanie produktami i relacjami z klientem

Dążymy do posiadania przejrzystej, nowoczesnej oferty produktów i usług. Rozwijamy naszą ofertę, aby spełniać potrzeby klientów indywidualnych (blisko 5 mln klientów) jak i korporacyjnych (ponad 65 tys klientów). Pracujemy w Agile co pozwala nam szybko reagować na potrzeby rynku.

W ramach jednostek zajmujących się zarządzaniem produktami i relacjami z klientem pracujemy nad strategią marketingową i sprzedażową, ofertą bankową, polityką cenową, standardami obsługi dla różnych segmentów klienta: detalicznego oraz biznesowego. Doskonalimy produkty i usługi banku, dążąc do dochodowości i konkurencyjności zarządzanych produktów i efektywnego dotarcia do klientów.

Opracowując nowe rozwiązania analizujemy potrzeby i zachowania klientów, aby stworzyć ofertę zaspakajającą ich obecne i przyszłe potrzeby. Naszą ambicją jest, aby być liderem innowacyjnych rozwiązań w bankowości dla klientów z wszystkich segmentów. Koncentrujemy się na wykorzystaniu nowoczesnych kanałów komunikacji do kontaktu z klientami oraz sprzedaży produktów banku.

Rozwijamy systemy bankowości internetowej i mobilnej dla klientów detalicznych i biznesowych. Systemy mają spełniać zarówno funkcje transakcyjne jak również pomagać w zarządzaniu swoimi finansami. Dbamy o to, aby oferowane przez nas rozwiązania umożliwiały klientom łatwy kontakt z bankiem i przyjazny dostep do swoich środków.

Do pracy w obszarach związanych z rozwojem produktów i usług szukamy w szczególności osób zafascynowanych nowymi technologiami, myślących nieszablonowo, potrafiących zaproponować nowoczesne rozwiązania bankowe uwzględniające pozytywne doświadczenie i perspektywę klienta.

Czekamy na Ciebie, dołącz do nas!

    Powrót do góry