Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Obszar zarządzania ryzykiem kredytowym i rynkowym jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniego poziomu ryzyka w banku.

Zarządzanie ryzykiem polega na identyfikacji, ocenie, akceptacji, optymalizacji, monitorowanu oraz kontroli ryzyka. Aby mieć pewność, że ryzyko znajduje się na właściwym poziomie pracownicy odpowiedzialni za ten obszar analizują procesy realizowane w banku. Są to procesy związane z udzielaniem kredytów, pożyczek jak również innych produktów i działań, w których może wystąpić ryzyko kredytowe bądź rynkowe. Badamy je zarówno w tych procesach, gdzie wydaje się to być oczywiste, jak również w obszarach, gdzie na pierwszy rzut oka nie powinno występować.

Obszar ryzyka odpowiada też za budowanie odpowiedniej świadomości ryzyk w procesach biznesowych oraz upowszechnienia najlepszych praktyk bankowych w zarządzaniu tymi ryzykami.

Nie zastanawiaj się, aplikuj!

    Powrót do góry