Wróć do wyników wyszukiwania
23 czerwca 2022 ... min. Słuchaj

Specjalista ds. Zarzadzania Ryzykiem Modeli

Oferta pracy | PION RYZYKA | Gdańsk | 2022-06-22 | POL-241878908

Aplikuj

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Tryp pracy: hybrydowy

O zespole:

Zapraszamy do Departamentu Walidacji Modeli na stanowisko Specjalisty ds. ryzyka modeli, które zapewnia wszechstronny rozwój w zakresie znajomości wielu typów modeli stosowanych przez Bank w coraz to nowych obszarach działania naszej organizacji oraz procesu zarządzania ryzykiem tych modeli zarówno na poziomie pojedynczego modelu jaki i zagregowanym, obejmującym różne ich kategorie. Przedmiotowe stanowisko jest też wsparciem dla właścicieli modeli w zakresie dostarczania ogólnych standardów zarządzania modelami w poszczególnych obszarach, szczególnie odnoszących się do identyfikacji, klasyfikacji i kategoryzacji modeli, procesu regularnego monitorowania ich jakości i skuteczności działania oraz oceny ryzyka na poziomie jednostkowym. W zakresie odpowiedzialności tego stanowiska jest też regularne proaktywne wysokiej jakości raportowanie ryzyka modeli w różnych przekrojach i szczegółowości w zależności od szczebla zarządzania - od poziomu kierownictwa jednostki, po poziom dedykowanego komitetu, Zarządu Banku i Rady Nadzorczej. Od osoby na tym stanowisku oczekuje się też zaangażowania w kreowanie nowych miar ryzyka modeli oraz usprawniania procesu zarządzania ryzykiem modeli dla zwiększenia jego efektywności

Twoje zadania:

 • sporządzanie raportów i analiz na potrzeby identyfikacji i pomiaru ryzyka modeli
 • monitorowanie poziomu ryzyka modeli w ujęciu zagregowanym
 • rozwój narzędzi wspierających sporządzanie oraz automatyzację procesu raportowania
 • dostosowywanie rozwiązań do wymagań polityki zarządzania ryzykiem modeli, przepisów prawa, rekomendacji i zaleceń organów nadzoru
 • określanie wymagań ryzyka modeli do zmian w systemach informatycznych
 • wspieranie uczestników procesu zarządzania ryzykiem modeli poprzez proponowanie oraz wdrażanie rozwiązań usprawniających i zwiększających jego efektywność
 • uczestniczenie w kształtowaniu polityki i standardów zarządzania ryzykiem modeli
 • przygotowywanie informacji wymaganych przez regulatora, audytorów wewnętrznych i zewnętrznych
 • udział w projektach realizowanych w Banku i Grupie ING

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, statystyki, metod ilościowych lub pokrewnych
 • kilkuletnie doświadczenie w pracy z modelami, np. ryzyka kredytowego (IRB/MSSF9/aplikacyjne), ryzyka rynkowego (AML, IRRBB, wyceny), ryzyka operacyjnego (AMA), data science (ML, AI), itp.
 • znajomość procesu zarządzania ryzykiem modeli zgodnie z Rekomendacją W KNF i wytycznymi EBC
 • znajomość MS Office w stopniu zaawansowanym (szczególnie excel i budowa narzędzi na share point)
 • doświadczenie w pracy projektowej lub chęć jej zdobycia
 • samodzielność, odpowiedzialność, inicjatywa i konsekwencja w działaniu
 • kreatywność oraz chęć podejmowania nowych wyzwań
 • znajomość j. angielskiego - poziom B2

Mile widziane:

 • znajomość SQL, SAS, Power BI, Python lub pokrewnych

Aplikuj

ICSPOL - Poznaj Nas - Reasons

Powody, dla których warto do nas dołączyć

Indywidualny rozwój, ambitne zadania, dostęp do technologii i praca w zwinny sposób to tylko część oferty, którą proponujemy naszym pracownikom. Zobacz, co jeszcze możesz zyskać i uwierz, że będzie ciekawie!

Więcej
ICSPOL - Poznaj Nas - Możliwości rozwoju

Możliwości rozwoju

Inspirujemy pracowników do uczenia się i rozwoju na swój sposób, według własnego pomysłu i planu, zgodnie z zasadą brania odpowiedzialności za rozwój w swoje ręce. Zobacz, jak możesz rozwijać się razem z nami.

Więcej
ICSPOL - Poznaj Nas - Agile

Poznaj Agile

Szybki rozwój technologii cyfrowych spowodował zmianę zachowań i oczekiwań klientów. Ta dynamika wpływa też na sposób naszej pracy.

Więcej

Powrót do góry

Please be aware that the recruitment procedures, (labour) regulations and labour agreements of Polska apply.

Yes No