Sustainable Finance w ING, czyli jak bank pomaga w zielonej transformacji

Pokrótce co u mnie…

Podobnie jak Kuba i Karolina w ostatnich wpisach, ja również piszę z mojego STA. Od dwóch miesięcy mieszkam i pracuję w kolorowej Brukseli, która zdecydowanie mnie zachwyciła pomimo niesprzyjających warunków.

Dzisiaj jednak, bardziej niż na mojej belgijskiej przygodzie, chciałabym skupić się na zielonej części mojej wyprawy, czyli roli banku w kształtowaniu rzeczywistości opartej na zrównoważonym rozwoju. Już opowiadam, skąd wziął się pomysł na ten wpis!

Dlaczego sustainability mnie kręci?

Jak zapewne już słyszeliście wybór zagranicznej rotacji nie jest prosty. Mamy przed sobą - wydawać by się mogło - nieskończoną ilość możliwości, zarówno pod kątem samych zespołów, jak i miejsc na świecie, w których możemy spędzić najbliższe sześć miesięcy zawodowego życia.

Od zawsze fascynował mnie obszar ekonomii rozwoju, tematyka wzrostu gospodarczego w tym koncepcja zrównoważonego rozwoju. Bardzo podoba mi się też sama definicja sustainability, która skupia się wokół koncepcji korzystania z zasobów i zaspokajania potrzeb z myślą o przyszłych pokoleniach. W świecie pozbawionym refleksji to, że następne pokolenia będą mogły korzystać z uroków naszej planety tak jak my wydaje się naturalne, jednak dzisiaj dobrze już wiemy, że musimy podjąć wysiłek, aby stało się to możliwe. ING również podjęło wyzwanie i pomaga klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom w zadaniu zielonej transformacji. Co ważne, takie podejście wynika z przekonania, że jako bank mamy obowiązek finansowania pozytywnych zmian i dążenia do low-carbon economy. Zatem, gdy podczas przeglądania naszego bankowego intranetu natknęłam się na zespól Sustainable Finance, poszukiwania wymarzonej rotacji uznałam za zakończone.

W ING zespoły zapewniające, nazwę je roboczo, zrównoważone rozwiązania dla firm znajdują się na całym świecie: w USA, Singapurze, Wielkiej Brytanii, Belgii oraz w Holandii. Bank oferuje szeroki zakres produktów, obejmujących instrumenty dłużne, finansowanie, czy programy z zakresu finansowania łańcucha dostaw i structured finance. Firmy mogą skorzystać z zielonych finansów, jeżeli spełnią warunki określone w standardach wydanych przez ICMA czy EU Taxonomy, lub kierowanego na tzw. general corproate purpose, których koszty są uzależnione od stopnia osiągniecia wskaźników środowiskowych, społecznych lub związanych z corporate governance lub ratingu ESG przyznawanego przez agencje.

To jak właściwie ING pomaga?

Grupa ING globalnie jest oceniana jako lider zrównoważonego rozwoju. Potwierdzają to zagraniczne agencje przyznające bankowi najwyższe noty w rankingach ESG (CDP – A, MSCI – A). Według oceny Sustainalytics, światowego lidera w świadczeniu usług z zakresu oceny ryzyka ESG, poziom zarządzania materialnym ryzykiem w Grupie ING jest „Silny”, natomiast sam bank znalazł się w dziewiątym percentylu, wg najmniejszego ryzyka ESG w swojej sub-kategorii. W styczniu tego roku Corporate Knights ogłosiło listę 100 najbardziej zrównoważonych firm na świecie, gdzie Grupa ING zajęła 7 pozycję (najwyższą spośród firm reprezentujących sektor finansowy). ING jest także liderem we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań na rynek. W 2017 ING jako pierwszy wprowadził tzw. Sustainability Improvement Loan (znany jako SLL) z Philipsem, czy Sustainability Improvement Derivative  wraz z SBM Offshore w 2019. 

ING zobowiązało się do podjęcia działań na rzecz dążenia do osiągniecia celów Porozumienia Paryskiego, a więc światowego planu działań na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Podstawowym celem jest ograniczenie wzrostu temperatury „znacznie poniżej 2°C ” oraz łagodzenie skutków zmiany klimatu. Bank podjął się dopasowania swojego portfolio kredytowego do celów uzgodnionych w Paryżu oraz, aby umożliwić zarówno sobie, jak i innym bankom monitorowanie w jakim stopniu udzielone finansowanie wspiera cele z Paryża w poszczególnych sektorach, wraz z 2˚ii stworzył metodologię do szacowania dopasowania tzw. Podejście Terra. We wrześniu 2019r. podczas szczytu klimatycznego ONZ UN Climate Action Summit 2019 wraz z 130 innymi bankami, ING dołączyło do inicjatywy ONZ, stając się sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnej Bankowości. Dodatkowo, ING wraz z 30 innymi bankami podpisało Collective Commitment to Climat Action w ramach, którego banki zobowiązały się do podjęcia określonych działań - w tym przede wszystkim - korzystania z oferowanych produktów, usług i relacji z klientami, aby ułatwić transformację gospodarczą, ale także przyjąć na siebie publiczną odpowiedzialność za realizację postawionych celów, związanych z tworzeniem gospodarki odpornej na zmiany klimatyczne (climate-resilent economy). Działania ING w obszarze wspierania regulacji oraz zbiorowych inicjatyw wykraczają poza dwa wspomniane powyżej projekty, jednakże ich istota jest taka sama: wykorzystywanie najlepszych narzędzi jakimi dysponujemy do ochrony planety dla przyszłych pokoleń.

Ta myśl prowadzi nas prosto do globalnej strategii ING. Świadome budowanie swojej strategii w obszarze ESG powinno opierać się na obszarach w których dana instytucja, przedsiębiorstwo czy bank może wywrzeć największy wpływ. W ING strategia bazuje na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest klimat. Rola banku polega na finansowaniu zmian, wykorzystywaniu wpływu jaki mamy na otaczający nas świat oraz dzieleniu się wiedzą. ING wierzy, że jego moc we wspieraniu zmiany wykracza poza bezpośredni wpływ naszej organizacji, a jednym z najbardziej skutecznych kanałów jest pomaganie klientom ING budować otoczenie społeczno-gospodarcze odporne na zmiany klimatu. Drugim filarem jest Financial Health. Bank na pieniądzach zna się bardzo dobrze, a dla wielu osób fizycznych i gospodarstw domowych zarządzanie budżetem stanowi duże wyzwanie. Dlatego też, swoją rolę bank upatruje w dostarczaniu informacji, aby ludzie mogli podejmować lepsze finansowe decyzje, tworzeniu innowacji np. w postaci narzędzi do zarzadzania finansami oraz zaangażowaniu na rzecz działań edukacyjnych w zakresie finansów.

Polski wymiar CSR

W oparciu o globalne priorytety ING w Polsce przyjęło Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2019-2021. ING Bank Śląski jest bankiem dla przedsiębiorczych i poprzez działania edukacyjne od najmłodszych po przedsiębiorców dąży do rozwoju przedsiębiorczości. Bank podejmuje działania na rzecz wyrównywania szans oraz usuwania barier w dostępie do swoich usług. Dodatkowo promuje zielone inwestycje oraz jest świadomy ekologicznie co ma odzwierciedlenie w inicjatywach wspierających ograniczenie wpływu banku i klientów ING na środowisko, rozszerzeniu oferty o produkty „eko” czy podejmowanych działaniach w obszarze elektromobilności.

Bank wspiera budowanie zrównoważonego świata na kilku płaszczyznach. Po pierwsze jest aktywny w promowaniu celów globalnej agendy zrównoważonego rozwoju zarówno przez działania wewnątrz organizacji jak i za sprawą narzędzi, które ma dzięki specyfice swojej działalności: oferowane produkty, usługi, siła przekazu. Grupę ING tworzy zaplecze ekspertów, którzy są w stanie wspierać klientów w ich własnej transformacji, tworzyć innowacyjne rozwiązania adresujące zróżnicowane potrzeby oraz promować najlepsze praktyki i wysokie standardy zielonych finansów.

Moja rotacja w zespole Sustainable Finance potrwa do końca sierpnia, ale dzięki temu, czego się tu nauczyłam sądzę, że sposób w jaki patrzę na modele biznesowe przedsiębiorstw zmieni się już na zawsze.

Do usłyszenia!

O Kamili:

Kamila studiowała Finanse i rachunkowość. W ING, w ramach ścieżki Wholesale Banking od ponad roku poznaje w jaki sposób w banku wspiera się największe firmy. Odbywała rotacje w zespołach bankowości transakcyjnej, finansowania, obecnie sustainable finance. Po pracy szuka ciekawostek o świecie w książkach, lubi spędzać czas ze znajomymi i robić zdjęcia.

Masz pytania? Napisz do nas!

Jeśli chcesz nas o coś zapytać napisz na: rekrutacja@ing.pl. Możesz też umówić się z obecnym uczestnikiem programu ITP na niezobowiązującą, wirtualną kawę.

Wybieram kawę

Powrót do góry
Słuchaj