Eğitim ve Gelişim

Eğitim ve Gelişim

Amacımız, doğru kişiye, doğru zamanda, doğru yöntemle eğitim vererek kullanılabilir bilgi ve beceri sermayesi oluşturmak.

Eğitim ve gelişim alanında misyonumuz, kullanılabilir bilgi ve beceri sermayesi oluşturmaktır.

Başarının anahtarının eğitim olduğu bilinciyle, çalışanlarımıza kariyer planlamaları dahilinde bireysel ve teknik gelişimlerini sağlayacak kariyer eğitimleri sağlayarak işlerinde yetkin olmalarını kolaylaştırmayı; “biz” duygusunu güçlü, kişisel başarının yanında ekip başarısına da inanan, etkin iletişim yeteneğine sahip ING’liler yetiştirmeyi hedefleriz.

Stratejimiz; doğru kişiye, doğru zamanda, doğru yöntemle ve doğru amaçla eğitim vermektir.

Eğitim ve gelişim politikamız, çalışanlarımızı göreve başladıkları günden itibaren eğitimle desteklemekte ve, kariyer planları doğrultusunda, her görev değişikliğinde ilgili eğitimlere katılımlarını sağlamaktadır. Bir üst pozisyona yükselme koşullarına sahip olanlara ve görev değişikliği nedeniyle yeni görev üstlenen çalışanlarımıza, verimli olmaları için öncelik vermektedir.

İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir’de dört eğitim merkezimiz bulunmakta olup ağırlıklı olarak İstanbul Eğitim Merkezi kullanılmaktadır. 

Eğitimlerimiz

Kariyer Eğitimleri: Çalışanlarımızın kariyer gelişimleri doğrultusunda ne tür eğitimler alması gerektiği, kariyer eğitimleri başlığında, eğitim haritalarında belirlenmiştir.

Seçmeli Eğitimler: Çalışanlarımızın görev pozisyonuna ve iş koluna yönelik özel hazırlanmış, belli periyotlarda duyurulan ve seçime sunulan içeriklerdir. Çalışanımızın, bağlı olduğu ünite yöneticinin onayı ile seçebileceği bu eğitimlere katılım zorunlu değildir.

İşbaşı Eğitimleri: Çalışanlarımızın, görevleri ile ilgili vizyonlarını genişletmek ya da uzmanlaştıkları konu dışında kariyerleriyle bağlantılı olarak diğer ünitelerle temas kurmasını sağlamak amacıyla katıldığı eğitimlerdir.

Banka Dışı Eğitimler: Çalışanlarımızın mesleki bilgi ve deneyimini artırması amacıyla banka dışındaki yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarına katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerdir.

Uzaktan Eğitim: Çalışanlarımızın sınıf eğitimleri haricinde bilgi seviyesini artırması ve düzenlenen sınıf içi eğitimlere hazırlık olması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerdir.

Başa dönüş