Ücretlendirme Politikamız

Ücretlendirme Politikamız

Eşit iş, performans ve bilgi düzeyine 'Eşit Ücret' ilkesine dayalı ücretlendirme politikası...

ING’nin ücret politikası "eşit iş, performans ve bilgi düzeyine eşit ücret" ilkesine dayanmaktadır.

Bankamız bünyesinde uygulanmakta olan ücretlendirme sistemi ile organizasyonda benzer fonksiyonlara sahip işler gruplandırılarak "iş aileleri" oluşturulmuştur. Yapılan işler, organizasyona katkı dereceleri ile çalışanımızın sahip olması gereken bilgi birikimi, problem çözme becerisi ve sorumluluk derecesine göre kademelendirilmiştir. 

Ücret artışları her yıl Nisan ayında gerçekleştirilmekte olup çalışanın görevleri, performansı, sektör ve banka ortalamaları ve enflasyon oranı dikkate alınarak yapılır.

Başa dönüş