Denetim

Gözümüzden hiçbir şey kaçmaz!

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Uluslararası standartlarda denetim anlayışı

Teftiş Kurulu Başkanlığı, banka finansal rakamlarını etkileyebilecek çeşitli risklerin izlenmesi, bankanın faaliyetlerinin iç ve dış mevzuata uygunluğunun denetlenmesi, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlar. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük birimleri, şubeler ve konsolidasyona tabi tüm ortaklıklarda denetim ve danışmanlık çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Teftiş Kurulu; Kurumsal Bankacılık ve İştirakler, Risk ve Finans, Bilgi Teknolojileri ve Veri Analitiği, Şube Süreç Denetimi, Soruşturmalar ve İş Uygulamaları bölümlerinden oluşmaktadır. Çalışmalarını uluslararası denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Neden ING Bank A.Ş. Teftiş Kurulu?

  • Global bir bankanın parçası olarak uluslararası denetim metodolojileri uygulama fırsatları
  • Uluslararası ekiplerle çalışma ve onların deneyimlerinden faydalanma imkanları
  • Yurtdışı iş deneyimi fırsatları (kısa süreli, uzun süreli, kalıcı yurtdışı görevler)
  • Teftiş Kurulu veya Banka içinde farklı kariyer fırsatları
  • Haftada iki güne kadar ofis dışında çalışma (FlexiPlace) ve esnek saatlerde çalışma (FlexiTime) olanakları

sunmaktadır ve gerek mesleki, gerek kişisel gelişim alanlarında aile üyelerini sürekli ileriye taşımak hedefiyle faaliyet göstermektedir.  

İç Kontrol Grubu

İç Kontrol Grubu, yıllık kontrol planı dâhilinde merkezden ve yerinde olmak üzere; şubeler, Genel Müdürlük birimleri ve iştiraklerde, kontrol faaliyetleri yürütmektedir. İç Kontrol ekibinin temel görevi finansal kayıp, suistimalli işlem ve uyum riskleri çerçevesinde değerlendirilmek, değişen süreç ve ürünlere ilişkin dinamik kontrol noktaları üzerinden periyodik kontrol çalışmalarının gerçekleştirmektir. Kontrol tasarımlarının oluşturulması ve mevcut kontrollerin etkinliğinin artırılması için önemli katkılar sağlayan önerilerle, üst yönetimin risk ve kontroller konusunda bilgilendirilmesini yaparlar.

Think Forward

Gelişen teknoloji ve rekabetle birlikte, her sektörde ürün ve hizmet çeşitliliği artmakta, bu durum fırsatlar yanında riskleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle büyüyen ve gelişen organizasyonların faaliyetlerini güvenli bir biçimde yürütebilmesi ve risklerden minimum derecede etkilenmesi için kontrol fonksiyonunun öneminin giderek arttığı görülmektedir. Son yıllardaki uluslararası ve ulusal düzenlemelerle bu fonksiyona verilen önem artmaktadır. Teknoloji kullanımı noktasında ekibimiz tarafından, özellikle örneklem seçimi, modelleme ve senaryo bazlı incelemeler için temel bilgisayar uygulamaları haricinde SAS, SQL, IDEA gibi özellikli bilgisayar programlarından faydalanılmaktadır.

Bankacılığın Akademi Üssü

İç Kontrol ekibinde iletişim yönü kuvvetli, takım çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen, iyi seviyede yabancı dil bilgisine sahip aile üyelerimizle çalışıyoruz! İç Kontrol Grubu üyelerine, bankanın tüm ürün ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ortam ve fırsatlar sunulmaktadır.

İç Kontrol faaliyetlerinin uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmesi amacıyla ekip üyelerimiz, uluslararası geçerliliği olan sertifikaları almaları için teşvik edilirler.

    Başa dönüş