Termeni legali

Acest site este administrat de ING Bank.

ING Bank are dreptul de a procesa datele dvs cu caracter personal dezvaluite prin accesarea acestei pagini de internet si a sectiunilor corespunzatoare, conform termenilor si conditiilor de mai jos.

Prin accesarea siteului si prin completarea datelor dvs. cu caracter personal sub formele mentionate mai jos exemplificativ, iar nu limitativ, va exprimati acordul expres, scris si neechivoc pentru prelucrarea acestor date de catre ING Bank. Crearea contului, completarea aplicatiilor, construirea CV –ului online, activarea CV –ului astfel incat acesta sa poata fi vizualizat de catre ING Bank, precum si formularea oricaror cereri de angajare presupune transmiterea catre ING Bank de date cu caracter personal. Astfel, va solicitam sa includeti in CV-ul dumneavoastră doar informatii in legatura cu care sunteţi de acord ca ING Bank să le proceseze în scopul recrutării dumneavoastră, în conformitate cu prezenta declaraţie de protejare a datelor cu caracter personal.

ING Bank va procesa datele dumneavoastră personale în scopul administrării serviciilor legate de acest site, inclusiv înregistrarea dumneavoastră şi orice cereri de angajare sau alte servicii de recrutare pe care le solicitaţi.

ING Bank va procesa datele dumneavoastră cu caracter personal in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea nr. 677/2001”).

ING Bank nu va dezvalui datele cu caracter personal pe care le furnizaţi prin intermediul prezentului site (cum ar fi, dar nelimitandu-se la nume, domiciliul, adresa de e-mail, număr de telefon, cariera, etc.), sau detalii referitoare la accesarile dumneavoastră individuale pe acest site nici unei părţi externe, decât dacă:

  • va exprimati consimţământul in mod expres,
  • in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare,
  • catre companiile din Grupul ING in vederea recrutarii de catre acestea in situatia in care profilul conturat in CV-ul inregistrat pe site corespunde vreunei pozitii disponibile in cadrul acestora.

Va informam ca pentru orice informatie din cadrul CV ului dvs, vă revine răspunderea ca datele incluse în acesta să fie corecte şi aduse la zi. Dacă ne furnizaţi detalii despre o persoană care să poată da referinţe despre dumneavoastră, vă revine răspunderea de a vă asigura că persoana respectivă este informata in legatura cu faptul că ne-aţi înaintat aceste detalii şi că nu are nimic împotriva acestui lucru.

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru a vă furniza serviciile de recrutare solicitate, dar nu mai mult de doi ani de la data inregistrarii initiale.

ING Bank isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului. In cazul survenirii de modificari, ING va publica modificările survenite prin intermediul prezentului site, astfel încât să fiţi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre ING Bank.

Va facem cunoscute drepturile dvs. pe care le puteti exercita in temeiul Legii nr. 677/2001, in special: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa justitiei, precum si conditiile in care acestea pot fi exercitate.

Puteţi afla mai multe despre drepturile dumneavoastră luând legătura cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro (detalii despre modul de contactare)

Dacă aveţi orice întrebare despre modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate sau dacă doriţi să le accesaţi, modificaţi sau eliminaţi, vă rugăm să ne contactaţi la adresa jobs@ing.ro. Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este gratuit.

Înapoi sus
Asculta