Destek

Destek

ING olarak yalnızca müşterilerimizin değil, aynı zamanda iş arkadaşlarımızın ve tüm paydaşlarımızın mükemmel bir deneyim yaşamalarını hedefliyoruz.
Finans ve muhasebe ekiplerinden aldığımız içgörüler ve analizlerle IK ekiplerimizin profesyonelliklerini bir araya getirerek kendinden emin bir kurum olarak gelecek için adımlar atıyoruz.

İnsan Kaynakları

ING’de farkı ING’ler yaratır. Çalışanlarımızın kendini geliştirerek parlamalarına ve bu sayede ING’yi çalışan deneyiminde benzersiz bir noktaya getirmelerine imkan veriyoruz. Sürekli kendimizi geliştirerek yaptığımız inovatif çalışmalarla önce kendimizi mutlu ediyoruz.

  • Yeni yetenekleri keşfetmeye yönelik stratejiler geliştirmek,
  • Güçlü bir kurum kültürünü inşa etmek,
  • Çalışan deneyimini süreçlerinin odağına koymak,
  • Sürekli öğrenen organizasyon olmayı başarmak,
  • Yeni ve mevcut çalışanları için kariyer yollarını yeniden tanımlamak için bir aradayız.

Dünyadaki yepyeni çalışma modellerini keşfederek, global insan kaynakları stratejilerine ülkemizde yer vermek istiyorsan bize katıl.

Finansal Muhasebe

Bankacıların dahi danıştığı finans ekibi ING’de. ING Türkiye’deki finans profesyonelleri, finansla ilgili tüm konularda iş kollarına veyönetim ekibine destek verir.

  • Finansal Muhasebe ve Vergi
  • Yönetim Muhasebesi ve Satın Alma
  • Banka Hazinesi

Bölümlerinden oluşan finan grubu finans alanına giren tüm konularıı bütünüyle ele alır.

Operasyon

Başarının asıl kahramanlarıyla tanışın: Perde arkasındakiler! 

Donanım, yazılım, yönetim, ofis içi düzen... ING’nin başarısının arkasında tüm bu ekiplerin bir arada, uyum içinde çalışması yatıyor.

Proje ve Süreç Yönetimi

ING’de süreci doğru ve kusursuz yönetmek başarının gizli kalmış anahtarıdır.

Organize etmeyi sever misin? Bir proje yöneticisi olarak her projenin ve sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlayabilirsin.

Başa dönüş
Dinlemek