ING Hubs Poland

W ING Hubs Poland programujemy się na rozwój i mamy głowy pełne danych! Od 19 lat dostarczamy kompleksowe usługi IT dla ING na całym świecie. Na przestrzeni lat, zbudowaliśmy ugruntowaną pozycję opartą na zaufaniu - zarówno w grupie, jak i na rynku. Nie bylibyśmy jednak sobą, gdybyśmy nie postawili sobie kolejnych wyzwań i szczytów do zdobycia! W końcu inspirujemy ludzi do bycia o krok do przodu – zarówno w życiu, jak i w biznesie. Dlatego od 2018 roku stale poszerzamy portfolio naszych działań o usługi operacyjne, wytyczamy kierunek rozwoju i przeprowadzamy ING przez cyfrową transformację.

Nasze siedziby znajdują się w Katowicach i w Warszawie. W ramach naszych obszarów IT, zajmujemy się bezpieczeństwem IT, usługami zdalnymi i aplikacyjnymi oraz hostingiem. Natomiast, nasze usługi operacyjne świadczone są przez jednostki, takie jak: RiskHub, Know Your Customer, Centralised People Services Hub czy ComplianceHub.

Ale ING Hubs Poland to nie tylko usługi. To przede wszystkim ludzie, którzy budują unikalną atmosferę opartą na relacjach, wymianie wiedzy, doświadczeń i nieustającym wsparciu. Na pokładzie ING Hubs Poland mamy już ponad 2500 pracowników, którzy nam zaufali i rozwijają z nami swoje skrzydła. Dziękujemy, że jesteście z nami!

Obszary, w których możesz się rozwijać

 

IT Security

W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom ING analizujemy, monitorujemy, wdrażamy i audytujemy środowiska IT. Nasi eksperci specjalizują się w monitorowaniu zdarzeń bezpieczeństwa, zgodności technicznej oraz skanowaniu podatności.

 

Hosting

Zarządzamy infrastrukturą IT w oparciu o nasze Centra Komputerowe dostarczając usługi w warstwie IaaS (Infrastructure as a Service) oraz PaaS (Platform as a Service). Pokrywamy pełen zakres technologiczny, począwszy od sieci komputerowych i serwerów aż do usług wsparcia aplikacji biznesowych.

 

Application services

Rozwijamy i udoskonalamy istniejące rozwiązania - od aplikacji i platform, po zaawansowany system transferu plików, sieci połączeń czy zarządzania i przetwarzania danych.

 

Remote Management Services

Zarządzanie zdalnymi usługami idzie w parze ze skalowalnością, automatyzacją i bezpieczeństwem. Koncentrujemy się na zarządzaniu systemami operacyjnymi, bazami danych i oprogramowaniem pośredniczącym na zasobach znajdujących się w centrum danych klienta.

 

Risk Hub

Jako Centrum Wiedzy Eksperckiej, kształtujemy przyszłość modelowania ryzyka i analizy danych w Polsce. Ambicją zespołu Risk Hub jest budowa innowacyjnej społeczności skupionej na ryzyku i pozycji pracodawcy marzeń na rynku pracy.

 

Centralised People Services Hub

Centralised People Services Hub realizuje zadania z zakresu kompleksowego wsparcia cyklu zatrudniania pracowników, takie jak onboarding, zmiany w zatrudnieniu, aktualizacja danych, wynagrodzenia i benefity, offboarding. Dodatkowo, realizujemy usługi Contact Center dla pracowników ING wspierające pytania z obszaru HR.

 

Compliance Hub

Wraz z innymi specjalistycznymi jednostkami, odgrywamy kluczową rolę we wdrożeniu globalnej strategii związanej z Compliance. Wspieramy globalne jednostki ING naszą ekspercką wiedzą, jako druga linia wsparcia, z naciskiem na zapobieganie przestępczości finansowej (FCC) oraz Etykę i Kulturę Zgodności (CC&C).

 

Know Your Customer (KYC)

Naszym celem w KYC jest jak najlepsze poznanie klientów i ich zachowań, aby chronić ich przez przestępczością ekonomiczną i wykorzystaniem banku do prania pieniędzy. Obszar ten składa się z Post Transaction Monitoring – monitorowanie nietypowych transakcji oraz Customer Due Diligence – szczegółowa analiza klienta.

Czujesz, że pasujesz?

Sprawdź nasze oferty pracy

Nasze wartości

Orange Code

Orange Code to manifest opisujący wartości i zachowania, które definiują nas i całe ING. To nasz sposób bycia, wyróżniający nas na tle innych, zobowiązania, które składamy sobie nawzajem oraz standardy umożliwiające ocenę naszych działań. Orange Code składa się z dwóch części:

ZACHOWANIA ING

  • Podejmujemy inicjatywę i działamy skutecznie - czyli bierzemy odpowiedzialność za swoje działania, delegujemy, zabieramy głos i zadajemy pytania.
  • Pomagamy innym osiągać sukcesy – współpracujemy, słuchamy, gramy zespołowo i ufamy sobie wzajemnie.
  • Jesteśmy zawsze o krok do przodu – szukamy wyzwań, jesteśmy zmianą, automatyzujemy, upraszczamy, jesteśmy odważni

WARTOŚCI ING

  • Jesteśmy szczerzy
  • Jesteśmy rozsądni
  • Jesteśmy zaangażowani

Diversity and Inclusion

Stawiamy na różnorodność i równość.

Dlatego bez względu na wiek, wyznanie, orientację seksualną, stopień niepełnosprawności czy inne czynniki potencjalnie wyłączające, w naszej firmie tworzymy atmosferę i kulturę nastawioną na szacunek i poszanowanie drugiego człowieka. Nieustannie budujemy świadomość wśród pracowników i pogłębiamy ich wiedzę w obszarze różnorodności i kultury włączającej np. poprzez webinary, szkolenia, czy dni, podczas których celebrujemy różnorodność.

Firma bez barier

Wierzymy, że zarówno bariery architektoniczne, jak i te tkwiące w ludzkich umysłach należy burzyć każdego dnia.

Inicjatywa „Firma bez barier” pomaga nam w kształtowaniu firmy otwartej dla każdego. Jej celem jest przygotowanie organizacji poprzez zatrudnianie osób z niepełnosprawnością.

Karta różnorodności

Jako sygnatariusze Karty Różnorodności oraz Deklaracji Różnorodności i Włączania ABSL zobowiązujemy się, między innymi, do:

  • tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej zapewniającej szacunek dla różnorodności,
  • edukacji pracowników i potencjalnych kandydatów na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi,
  • wypracowania, promowania i przestrzegania polityki równego traktowania,
  • corocznego raportowania na temat podjętych działań w tym zakresie.

To nas wyróżnia POLISP - ITMatters Block 1

Tworzymy unikalną atmosferę, dzięki której z przyjemnością osiągasz własne cele

POLISP - ITMatters Block 3

Ciągle poszerzamy wiedzę i dzielimy się umiejętnościami

POLISP - ITMatters Block 2

Rośniemy na solidnych fundamentach biznesowych

Jedną z najważniejszych wartości w ING to pomaganie innym osiągać sukcesy. Dlatego uczestniczymy i organizujemy liczne akcje charytatywne. Pomaganie mamy po prostu we krwi!

Poznaj nas: Akcja csrowa

Szlachetna Paczka

Wspólnie łączymy siły i co roku organizujemy zbiórkę prezentów świątecznych dla najbardziej potrzebujących rodzin.

Poznaj nas: Poland Business Run

Poland Business Run, Zdążyć przed rakiem, Biegnij Warszawo i Złombol (wyścig samochodowy)

Pomagamy potrzebującym biorąc udział w biegach, wyścigach i innych sportowych inicjatywach charytatywnych.

Poznaj nas: Posiłek dla Lekarza

Posiłek dla Lekarza

W ramach grupy ING, aktywnie wspieramy placówki medyczne, które zmagają się z problemami i aktywnie walczą z pandemią. W 2020, przekazaliśmy ponad 2000 obiadów pracownikom służby zdrowia na Śląsku i w Warszawie!

Poznaj nas: LEMme Help Reading Challenge

LEMme Help Reading Challenge

Za każdą przeczytaną przez pracownika książkę przekazaliśmy 10 zł na rzecz Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema na wsparcie kampanii #OgarnijHejt, która ma na celu edukację dzieci i młodzieży w temacie bezpieczeństwa i prawidłowej komunikacji w Internecie.

Poznaj nas: Przekazanie komputerów dla szkół

Przekazanie komputerów dla szkół

Wspieramy naukę zdalną! W 2020, przekazaliśmy 66 komputerów sześciu szkołom, w których uczą się dzieci, będące w największej potrzebie.

Poznaj nas: Zbiórka na ochronę zdrowia

Zbiórka na ochronę zdrowia

2 052 846 zł! Dokładnie tyle zebraliśmy w naszej zbiórce na ochronę zdrowia, która trwała od kwietnia do końca czerwca 2020 roku. Pomoc powędrowała tam, gdzie była najbardziej potrzebna - łącznie do 20 szpitali w całej Polsce.

Tutaj możesz nas spotkać

Więcej informacji oraz zaproszenia na poszczególne wydarzenia znajdziesz na naszym Facebooku oraz LinkedInie

 

Powrót do góry
Słuchaj