Compliance & Legal

De wereld van Compliance & Legal

ING is de grootste werkgever van Nederland op financieel juridisch gebied. We bieden een keur aan mogelijkheden op juridisch gebied. Alle business lines van ING zorgen voor de juridische ondersteuning en geven advies aan alle afdelingen. Legal biedt een actieve en effectieve bijdrage aan de strategie van ING met betrekking tot een stabiele en gezonde groei van de organisatie.

Compliance

Bijdragen aan een veilige, betrouwbare en compliant bank voor miljoenen klanten 

Als bank zijn we actief we in een complexe, internationale omgeving die steeds verandert. De financiële sector wordt voortdurend streng gemonitord. We moeten inspelen op veranderende verwachtingen van de klant, technologieën die evolueren, steeds meer regelgeving en geslepen criminele netwerken. Onze activiteiten, met hun wereldwijde schaal, hebben invloed op het leven van veel mensen. Werken bij Compliance bij ING betekent dat je een sleutelrol speelt in het waarborgen van integriteit en veiligheid voor al onze klanten, onze medewerkers en de maatschappij in het algemeen.  

De rol van Compliance als bewaker van vertrouwen wordt steeds groter. En jij draagt daaraan bij 

Je helpt je collega’s uit de business om risico’s te beheersen, proactief en op basis van data. Het doel: ervoor zorgen dat bankieren veilig, zeker en compliant is. Je maakt het verschil door je collega's, en daardoor onze klanten, te adviseren om de juiste keuzes te maken. Je stuurt op risk-based, commercieel verantwoorde beslissingen met een scherpe focus op klantgerichtheid, integriteit en het naleven van de wet- en regelgeving. Het gaat echter niet alleen om het naleven van regels, het gaat ook om het ‘leven’ en ademen van integriteit. In de dynamische wereld waarin we opereren, wordt de rol van Compliance als bewaker van vertrouwen steeds groter. We moeten inspelen op veranderende omstandigheden en bedreigingen. Voor ING is compliance daarom een van de topprioriteiten. 

Als echte strategische partner voor de business word je uitgedaagd om kritisch te zijn. Je stelt de juiste vragen, zodat je bedrijfsprocessen begrijpt en potentiële risicofactoren kunt beoordelen. Je kunt aantoonbaar goed met data overweg en bent in staat om in te schatten welke mogelijke risico’s gemoeid zijn met nieuwe technologieën en innovaties die ING ontwikkelt of waarmee ING werkt.  

Je creëert echte impact bij de uitvoering van compliance risk management 

De compliance-rol is zeer veelzijdig, uitdagend en complex en vereist een diepgaand inzicht in de business en alle relevante regelgeving. Je werkt tegelijkertijd aan strategische en tactische oplossingen, waarbij je overal dezelfde cruciale risico-indicatoren gebruikt. Bij Compliance heb je de kans om op lokaal, mondiaal en bedrijfsonderdeelniveau te werken, waardoor je contacten hebt met alle afdelingen en landen waar ING actief is.  

ING-juristen werken als “partner in business” zeer nauw samen met bankiers en risico beheerders om ervoor te zorgen dat de activiteiten van de bank onder optimale voorwaarden en met minimaal risico plaatsvinden.

Alle producten van ING zijn juridische producten

Legal binnen ING is een snoepwinkel voor juristen; werkelijk alles wat de bank doet en wat binnen de bank gebeurt, kent juridische elementen. Een zeer breed scala aan producten en activiteiten, een internationale setting en de mogelijkheid om je als jurist te ontplooien. Legal is in Nederland in de unieke positie om ambitieuze pragmatische juristen een werkomgeving te bieden die bepalend zal zijn voor de verdere carrière in de juridische sector, maar ook eventueel daarbuiten. Ook wat betreft diversiteit in grootzakelijke producten en internationaal netwerk zijn wij in Nederland uniek.

De juristen die ING zoekt

ING zoekt slimme juristen die zich thuis voelen in een internationale setting, die kennis en ervaring inzetten om de business te helpen haar doelen te bereiken, die creatieve oplossingen bieden, maar ook kritisch durven te zijn. ING streeft ernaar om een leuke en inspirerende omgeving te zijn.

Terug naar boven
Luister