Duurzaam en betrokken

Bij ING staat duurzaamheid centraal. Het is onze verantwoordelijkheid om nieuwe manieren van zakendoen te definiëren waarbij de planeet en mensen net zo belangrijk zijn als economische groei. We willen een bankleider zijn in het bouwen aan een duurzame toekomst voor ons bedrijf, onze klanten, de maatschappij en het milieu en we willen onze verantwoordelijkheid nemen.

Wij richten ons op klimaatactie

De strijd tegen de opwarming van de aarde is een topprioriteit voor ING. We willen een actieve rol spelen in de overgang naar een koolstofarme samenleving voor iedereen. We geven het goede voorbeeld door ernaar te streven volledig uitstootvrij te worden in onze eigen activiteiten. Duurzaamheid heeft niet alleen te maken met het verkleinen van onze eigen voetafdruk, maar heeft ook een invloed op de keuzes die wij als bedrijf maken. We willen onze portefeuille afstemmen op de doelstellingen van de Klimaatovereenkomst van Parijs om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden. We verstrekken geen nieuwe financiering meer voor kolencentrales of voor de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasvelden. We meten onze vooruitgang voortdurend aan de hand van de Terra-aanpak. Ons financierings- en investeringsbeleid en onze bredere commerciële ambities zijn gebaseerd op sociale, ethische en milieucriteria.

Lees meer over onze klimaatacties.

Wij dragen bij aan een financieel gezonde samenleving

Voor veel personen en huishoudens wereldwijd is het een grote uitdaging hun geld te beheren om in hun dagelijkse behoeften te kunnen voorzien of toekomstplannen te maken. Als vernieuwers streven wij ernaar om financiële gezondheid en inclusie voor onze klanten en gemeenschappen te bevorderen. We investeren in producten, hulpmiddelen, onderzoek en onderwijs die bijdragen aan een financieel gezonde samenleving.

Lees meer over onze bijdrages aan financiële gezondheid.

We werken samen met anderen om een sterke gemeenschap op te bouwen

We starten sociale ondernemingen op, ontwikkelen ze en laten ze groeien door hen financieel te ondersteunen en hun capaciteit te versterken. ING en haar medewerkers ondernemen verschillende acties om bij te dragen aan een betere wereld. Om lokale gemeenschappen te helpen weerbaarder te worden, zijn belangrijke partnerschappen voor de lange termijn aangegaan:

De Koning Boudewijnstichting

Samen met de Koning Boudewijnstichting biedt ING elk jaar financiële ondersteuning voor maatschappelijke projecten die bijdragen aan de circulaire economie, digitale inclusie en financiële opvoeding.

Dit zijn de programma's die door de Koning Boudewijnstichting worden beheerd en door ING worden gesteund:

 • Het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie steunt projecten die duurzame oplossingen zoeken om afval te verminderen, natuurlijke hulpbronnen te behouden en jobs te creëren. Ook dit jaar draagt ING 250.000 euro bij aan veelbelovende projecten.
 • Het ING Fonds voor een meer Digitale Samenleving verzamelt 300.000 euro per jaar voor projecten die digitale inclusie ondersteunen Zo leidt de Brusselse organisatie "Bibliotheken Zonder Grenzen", laureaat van het ING Fonds in 2021, digitale hulpverleners op en is ze bezig met het opzetten van een netwerk van "digital buddies" in Wallonië. Of de vzw Eqla, die mensen met een visuele beperking traint om vlot met digitale hulpmiddelen te werken.
 • Het Fonds voor Financiële Geletterdheid werd opgericht onder het beheer van de Koning Boudewijnstichting op initiatief van ING België en partners Amundi, AXA IM, BlackRock, Franklin Templeton en NN IP. Het fonds wil jonge generaties informeren en opvoeden over financiële kwesties om de risico’s op uitsluiting te verkleinen. In 2021-2022 steunde het fonds een interactieve tentoonstelling over financiële voorlichting in het BELvue Museum: Het Mysterie van Financiën. Tijdens de expo maken scholieren vanaf 12 jaar spelenderwijs kennis met financiële opvoeding in brede zin. In 2022 werden 15 projecten van scholen en lokale verenigingen door het fonds gesteund om de financiële geletterdheid van jongeren te stimuleren. En de oproep voor projecten gaat door, gericht op scholen en verenigingen.
 • Het ING Fonds voor Duurzame Gebouwen, gelanceerd in 2022 naar aanleiding van de 150e verjaardag van ING België, beschikt over 500.000 euro voor de vergroening van gevels van openbare gebouwen. Het Fonds wil een blijvende bijdrage leveren om de lucht in de steden te verbeteren, het hitte-eilandeffect te beperken en de natuur terug te brengen in de stad. Zo verbetert het welzijn van de bewoners en dragen gebouwen positief bij aan het milieu.

  BeCentral

  Met ING als partner organiseert de Brusselse stichting BeCentral elk jaar tijdens de paasvakantie een gratis programmeerkamp voor kinderen uit alle sociale, economische en culturele achtergronden.

  Het kamp werd in 2020 voor het eerst georganiseerd als een manier om ziekenhuispersoneel te bedanken tijdens de COVID-19-pandemie. Sindsdien is het initiatief gegroeid van slechts 12 naar meer dan 1.000 kinderen die deelnemen aan de editie van 2022. Met de hulp van bestaande partners zoals ING en lokale deelnemers, organiseerde de stichting in 2022 10 verschillende kampen in 5 steden.

  ING Volunteering Days

  Met Time4society zetten meer dan 1.000 ING-medewerkers zich elk jaar een dag vrijwillig in voor een lokale vereniging in het kader van de ING Volunteering Days.

  Ontdek meer in de video's hieronder

  Close the Gap

  Met Close the Gap ondersteunt ING de circulaire economie en digitale inclusie door jaarlijks honderden oude laptops, beeldschermen en andere IT-apparatuur een tweede leven te geven, voornamelijk in Afrikaanse en Aziatische landen maar ook in België.

  Milieuprogramma

  Wie duurzaamheid zegt, zegt verkleinen van de ecologische voetafdruk (EN). Door beter te recycleren, regenwater optimaler
  te gebruiken, telewerk aan te moedigen en door milieuvriendelijker transportmiddelen te gebruiken vermindert ING haar energieverbruik en afval.

  Transparantie

  ING werkt regelmatig haar standpunten inzake financiering bij. Dit heeft zowel betrekking op uitgesloten sectoren (bijvoorbeeld de productie van dierlijk bont, cosmeticatesten op dieren, kernwapens of de ontbossing van het tropisch regenwoud) als wat de bank van haar klanten verwacht op het vlak van respect voor mensenrechten en het milieu. In haar jaarverslag (EN) vind je niet alleen de financiële prestaties, maar ook de maatschappelijke en milieu-impact van de bank in haar waardeketen. Deze transparantie wordt beloond door ratingbureaus als Sustainalitics of de Dow Jones Sustainability Index die ING tot de meest duurzame banken ter wereld rekenen.

  Wij stellen onze werknemers in staat om aan dit alles bij te dragen.

  Wij streven naar een inclusief en op diversiteit gericht personeelsbeleid. We creëren een aangename werkomgeving waarin onze medewerkers zichzelf kunnen uitdagen, hun volledige potentieel kunnen benutten en kunnen bijdragen aan de toekomst van het bedrijf en de gemeenschap waarin we leven.

  Wist je dat? ING wil (referentiejaar 2014):

  • haar directe CO2-uitstoot (scope 1, 2 en 3 – professionele
   verplaatsingen) met 75% verminderen tegen 2025
  • haar energieverbruik met 65% verminderen tegen 2030

  Niet de carrière die je zocht?

  Ontdek meer

  Terug naar boven
  Luister