Diversiteit bij ING

Bij ING promoten we diversiteit en inclusie niet omdat ’t zo hoort. We promoten diversiteit en inclusie omdat we onze strategie anders niet kunnen waarmaken.

Om een stap voor te blijven, hebben we teams nodig met een gezonde mix van contrasterende perspectieven en achtergronden. Dit soort teams zijn creatiever, passen zich sneller aan en zijn vindingrijker in hun oplossingen.

Bij ING waarderen we inclusie en we moedigen je aan om jezelf te zijn op het werk.

Onze strategie

Het 70%-principe: dit principe streeft naar 30% verschil in teamsamenstelling. Wij streven ernaar dat geen enkele groep of niveau meer dan 70% van hetzelfde geslacht, nationaliteit en leeftijdsgroep bevat. Natuurlijk beseffen we dat dit niet altijd relevant of mogelijk is in elk land of op elk niveau. Daarom zijn managers eindverantwoordelijk voor het samenstellen van hun teams en het kiezen van de dimensies van diversiteit waarop zij zich willen richten, waarbij zij zich laten leiden door het 70%-principe en onze wereldwijde prioriteiten (geslacht, nationaliteit en leeftijdsgroep).

Diversity manifesto

Global Code of Conduct

De ING Global Code of Conduct bouwt voort op de waarden en gedragingen in onze Orange Code en koppelt deze aan ons beleid, onze minimumnormen en onze richtlijnen. De code bevat de 10 gedragsprincipes die wij van onze medewerkers verwachten bij hun dagelijkse werkzaamheden. Dit omvat onder meer het principe dat iedere ING-medewerker recht heeft op een veilige werkomgeving. Het bevorderen van een veilige werkomgeving vergroot de betrokkenheid van medewerkers, verbetert hun welzijn en creëert een sterke prestatiecultuur. ING tolereert geen discriminatie, intimidatie, pesten, seksuele intimidatie of andere vormen van intimidatie, agressie en geweld.

Werknemersnetwerken

Een van de vele manieren waarop ING zorgt voor diversiteit is door het creëren van werknemersnetwerken. Netwerken zorgen ervoor dat iedereen zich bij ons thuis voelt. Deze netwerken brengen gelijkgestemde mensen binnen ING samen die een verschil willen maken. We hebben 5 diversiteitsnetwerken in België: Rainbow Lions, BEING, Lioness, Crossing en RING.

Terug naar boven
Luister