03 maart 2021 ... min. Luister

Gelijke kansen en balans tussen genders gaat iedereen aan

Ooit gestart als ‘women empowerment’ netwerk, is Lioness bij ING Nederland uitgegroeid tot een groot en krachtig netwerk met leden van alle seksen. Het grote thema van het netwerk: het bereiken van genderbalans en gelijke kansen. Een gedeelde verantwoordelijkheid van vrouwen, mannen en andere genders.

Lioness’ bestuursleden Esther Burry en Fianna Nieuwenstein zetten het thema meteen stevig neer: “Ongeacht je geslacht, iedereen heeft te maken met vooroordelen. Ze belemmeren mensen om hun volledige potentie te benutten.”

Esther: “Met Lioness willen we aandacht voor en bewustwording van hoe het ervoor staat met gelijke kansen voor man/vrouw/andere genders binnen ING. We maken collega’s bewust van het bestaan van kansongelijkheid en vooroordelen op basis van geslacht. We dagen het management uit om erover na te denken en in actie te komen. We benaderen het thema niet vanuit een vrouwenperspectief, maar nemen alle invalshoeken mee. Want alleen dán kom je tot een betere balans op de werkvloer.”

Hokjesdenken doorbreken

“Iedereen heeft last van vooroordelen en stereotypen,” vult Fianna aan. “Dit uit zich in allerlei vormen. Het gaat over de westerse vrouw die niet op haar strepen staat omdat ze als ‘bitch’ gezien kan worden. De man die zich niet kwetsbaar op durft te stellen. Vrouwen én mannen die struggelen met de combinatie van werk en zorg. Vooringenomenheid en hokjesdenken zitten overal – al is het lang niet bewust. Wij willen dit doorbreken. Want door een gebrek aan diversiteit ontbreken andere perspectieven en dat is een gemiste kans. Andere perspectieven helpen je als mens te groeien op persoonlijk en professioneel vlak en helpen een onderneming betere beleidsbeslissingen te nemen.”

Bewustmaking

Beiden hebben de vooroordelen ervaren en te maken gehad met stereotyperingen in eerdere banen. Bij ING zijn ze veel minder persoonlijk geconfronteerd met vooringenomenheid en kansongelijkheid. Fianna: “Maar we zien de voorbeelden om ons heen en horen de verhalen in het netwerk. En zeker niet alleen van vrouwen. Veel gebeurt ook onbewust, juist daarom is het zo belangrijk dat we er aandacht voor blijven vragen. Bewustmaking van het bestaan van stereotyperingen en kansongelijkheid is het grootste doel voor de komende tijd.”

Input gevraagd van vrouw, man en x

“Om echt te komen tot gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender, moeten we de handen ineen slaan,” zegt Esther. “Ieders perspectief erkennen en begrijpen hoe elkaar tegemoet kunnen komen. Een breed scala aan onderwerpen vinden waarmee we het thema handen en voeten geven. Daarom vinden we het ook belangrijk dat de ledenpopulatie van Lioness zo divers mogelijk is.”

Fianna: “We hebben een man in onze board - Sergio Alzate Muñoz - en dat zou er wat ons betreft meer mogen zijn. We nodigen al onze collega’s dan ook uit om lid te worden, of om ons minimaal te volgen op Yammer zodat ze uitgenodigd worden voor onze events. Én we roepen iedereen in het bedrijf op om input te geven voor sessies, workshops en trainingen. Vrouw, man of x: hoe meer diversiteit, hoe beter voor de balans!”

Iedereen welkom

Sergio onderschrijft die oproep van harte. In zijn geboorteland Colombia zag hij met eigen ogen hoe ongelijkheid – bijv. wat betreft inkomen, toegang tot onderwijs en gender – kan ontwrichten. “Ik wist meteen dat ik wilde bijdragen aan de doelstellingen van Lioness. Het geeft zoveel energie om je actief in te zetten voor zo’n belangrijk onderwerp als gelijke kansen en om vooruitgang te boeken. Het thema gaat iedereen aan, dus iedereen is ook van harte welkom om te helpen.”

International Women’s Day

Op 8 maart is het International Women’s Day. Het motto is dit jaar ‘Choose to Challenge’. Lioness kiest er ook voor om te challengen. “We challengen onszelf, om het thema genderbalans stevig op de kaart te zetten en te houden. We challengen het management bij ING om zich bewust te zijn van gender disbalans en om mee te helpen het uit te bannen. En we challengen alle collega’s om met ons mee te denken en ervaringen te delen rondom vooroordelen op basis van gender en de mogelijkheden voor meer diversiteit.”

Over Fianna

Fianna werkt sinds drie jaar bij ING als Customer Journey Expert bij Client Advice Team Private Banking & Wealth Management NL. Ze doet aan improvisatietheater, loopt hard en is een enorme dierenliefhebber. Ze groeide op tussen de paarden, geiten, konijnen, cavia's, katten, honden en kippen, heeft nu twee katten en adopteert later ooit nog eens een varken.

Over Esther

Esther startte in 1997 bij ING en werkte altijd in verandermanagement. Ze is Business Consultant bij Risk & Finance, voor Client Tax Services. Skiën en bootcampen zijn haar sporten en ze is een fervent motorrijder. In ‘normale tijden’ rijdt ze met haar motor naar het werk. Ze is getrouwd, heeft een dochter en een hond en gaat graag naar Frankrijk. Eens per week maakt ze een radioprogramma bij een lokale omroep.

Terug naar boven