De waardevolle kennis en ervaring van senior collega’s koesteren

Ambitie, talent en de wil om jezelf te blijven ontwikkelen zijn geen zaken die stoppen als je 45+ bent. Integendeel. En met hun kennis en ervaring hebben senior collega’s een grote toegevoegde waarde voor hun team en voor ING. Management en collega’s dáárvan meer bewust maken is de missie van Experience, het netwerk voor ING-medewerkers van 45+.

Marjan Pie (56) en Job Stierman (59) zijn beiden bestuurslid van Experience. Geen van hen heeft persoonlijk ervaren dat ze minder kansen kregen vanwege hun leeftijd, maar de missie van Experience gaat hen beiden na aan het hart. Marjan: “We hebben allemaal wel eens gezien dat collega’s van 45+ minder snel gevraagd worden voor bepaalde zaken, een opleiding of andere positie. Ik vind het belangrijk dat de ervaring van oudere medewerkers wordt erkend en op waarde wordt geschat.” 

Het bedrijf meer bewust maken van de toegevoegde waarde van de groep senior collega’s én nieuwe mensen ontmoeten is het motto. Job: “Ik wilde me graag inzetten voor iets anders dan alleen werk; de doelen van Experience vind ik interessant en nuttig. De rol die je als senior in een team speelt, mag wel wat meer belicht worden.” 

D&I gaat ook om leeftijd 

Job: “Binnen ING is er een onwaarschijnlijke diversiteit en inclusiviteit, op alle vlakken. En dat is geweldig, want alleen zo representeren we onze klanten en de maatschappij. Misschien denk je bij D&I niet als eerste aan leeftijd, maar dit is wel een heel wezenlijk onderwerp: teams met een mix van leeftijden werken gewoon beter.” 

Junior en senior versterken elkaar 

Marjan: “De dynamiek in een team met jongere en oudere, junior en senior collega’s is heel waardevol. Ze versterken elkaar. De jongeren rennen, brengen frisse inzichten mee, de seniors kunnen coachen, op weg helpen, tips geven. Zij hebben meestal al heel wat gezien en weten hoe het werkt in het bedrijf en wat de wegen zijn. Handig, want ING is als organisatie behoorlijk complex.” 

“Experience streeft ernaar dat 45+ medewerkers zich gezien en gewaardeerd voelen. Dat zij op een zinvolle manier doorwerken en blijven bijdragen, zodat al die waardevolle kennis en ervaring van deze groep behouden blijft. Ons netwerk is een plek waar we gelijkgestemden vinden, soms eens kunnen klagen, maar vooral aan de slag zijn met oplossingen.” 

Employability zelf organiseren 

Job: “Net als elke andere groep heeft onze leeftijdsgroep te maken met specifieke issues, die horen bij leeftijd of maturiteit. Het is fijn als je ervaringen kunt uitwisselen, als je verhalen herkent en samen eens kunt kijken wat je ervan vindt of wat je eraan kunt doen. Recent werd ik bijvoorbeeld gevraagd om aan successieplanning te werken. Ik vroeg me af of ik zelf ook op successielijsten kon voorkomen, want ik ben pas 59 en kan nog jaren mee! Weet dat ik ben aangenomen toen ik ‘al’ 57 was. Dus ik kan niet zeggen dat ik geen kansen krijg vanwege mijn leeftijd. Je moet je employability zelf organiseren. Dan zijn er genoeg kansen.” 

Ambities en plannen 

Marjan: “De bal ligt ook bij ons zelf hè. Je moet zorgen dat je vitaal blijft, leuke dingen doet in je werk en ernaast, en dat je bíjblijft. Veel heeft met je eigen persoonlijkheid te maken. Je moet wel laten zien dat je ambities en plannen hebt, en wat je ervoor wilt doen. Dat geldt voor iedereen bij ING, ongeacht je leeftijd. Met Experience maken we collega’s hier bewuster van. Ook de managers, want zij moeten uiteraard de kansen bieden. Laten we nou samen zorgen dat ook de collega’s in de herfst van hun loopbaan hun werk kunnen blijven doen, nog steeds kunnen groeien en zo enthousiast en waardevol blijven voor ING.” 

Job: “En maak het als management ook aantrekkelijk(er) voor deze groep. Behoeftes veranderen als je ouder bent. Trouwens, we hebben als ING behoorlijk goede regelingen voor bijvoorbeeld mantelzorg of om vrijwilligerswerk te doen. Dat mag best gezegd worden.” 

Activiteiten 

Experience organiseert regelmatig lezingen met na afloop een netwerkborrel. De onderwerpen zijn heel uiteenlopend: van pensioen tot cybersecurity, van financiële planning tot wellbeing tijdens corona. Soms zijn er events met een culturele insteek, zoals een rondleiding in het Rijksmuseum of een bezoek aan een tentoonstelling over moderne fotografie.

Over Marjan

Marjan is expert lead sourcing and contract management en werkte van 1987 tot en met 1991 al bij ING’s voorloper NMB. Ze kwam in 1996 terug. Marjan speelt fanatiek golf. “Na je vijftigste heb je weer wat meer tijd, daar maak ik enthousiast gebruik van.”

Over Job

Job werkte in de afgelopen 30 jaar regelmatig als externe consultant voor ING en kwam eind 2019 in dienst. Hij is risk manager. “Als vijftiger ben ik veel beter in vorm dan tien jaar terug. Drie jaar geleden fietste ik naar Santiago de Compostella en dankzij het pelgrimscertificaat ben ik vrij van zonden. Beter dan een VOG!”

Terug naar boven
Luister