Spółki i Fundacje

Grupę Kapitałową ING Banku Śląskiego S.A. tworzymy wraz ze spółkami zależnymi, gdzie prowadzimy m.in. działalność: leasingową, faktoringową, doradztwa i pośrednictwa finansowego, usług kadrowo-płacowych oraz księgowych.

ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

Spółka ING Lease (Polska) oferuje wszystkie podstawowe rodzaje leasingu oraz pożyczkę, które pozwalają sfinansować zarówno ruchomości (w postaci samochodów osobowych, dostawczych, środków transportu ciężkiego, maszyn i urządzeń, sprzętu medycznego oraz IT), jak i nieruchomości. Spółka kieruje swoje usługi do wszystkich grup klientów: dużych, średnich i małych firm, a także mikro (przedsiębiorców).

Więcej na: www.inglease.pl

ING Commercial Finance S.A.

Spółka ING Commercial Finance oferuje faktoring. Spółka została założona w 1994 roku pod nazwą Handlowy Heller. Od 2006 roku funkcjonuje pod nazwą ING Commercial Finance, po tym jak została włączona w struktury Grupy ING. Od 2012 roku jest częścią Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego. W 2020 roku ING Commercial Finance była trzecią największą spółką faktoringową w Polsce, według danych Polskiego Związku Faktoringu.

Więcej na: www.ingcomfin.pl

ING Bank Hipoteczny S.A.

Głównym celem funkcjonowania ING Banku Hipotecznego, który rozpoczął działalność operacyjną w 2019 roku, jest emisja długoterminowych listów zastawnych opartych o wierzytelności kredytowe zabezpieczone hipoteką nabyte od ING Banku Śląskiego lub innych banków.

Więcej na: www.inghipoteczny.pl

ING Usługi dla Biznesu S.A.

Od 2013 roku ING Usługi dla Biznesu S.A. oferuje innowacyjne usługi biznesowe wykraczające poza tradycyjną bankowość. Rozszerzając swoją działalność na kolejne segmenty rynku, w roku 2019 weszła po raz pierwszy na rynek usług dla klientów indywidualnych.

ING Usługi dla Biznesu prowadzi działalność operacyjną w takich obszarach biznesowych jak: internetowa baza danych o firmach (dane rejestrowe, dane finansowe) oraz platforma handlowo-aukcyjna B2B online prowadzona pod marką ALEO, platforma do fakturowania i zarządzania płatnościami dla przedsiębiorców oraz usługi księgowe i kadrowo-płacowe dla firm na pełnej księgowości pod marką ING Księgowość, platforma oraz usługi robotyzacji procesów biznesowych pod marką Roboplatform, platforma Moje Usługi do realizacji mikropłatności klientów indywidualnych.

Więcej na:

Nowe Usługi S.A

Spółka Nowe Usługi S.A. prowadzi działalność edukacyjną i marketingową. W zakresie edukacji, prowadzi portal edukacjagieldowa.pl. To strona o inwestowaniu i giełdzie, zarówno dla inwestorów początkujących, jak i zaawansowanych. Na stronie na bieżąco publikowane są materiały o tematyce inwestycyjnej oraz dostępna jest baza wiedzy. Działalność marketingowa prowadzona jest w celu popularyzacji certyfikatów ING Turbo na rynku polskim. To instrumenty notowane na giełdzie w Warszawie, których emitentem jest ING Bank N.V. Główne działania spółki to organizacja akcji marketingowych, prowadzenie szkoleń, obsługa infolinii ING Turbo czy wsparcie techniczne przy prowadzeniu strony internetowej ingturbo.pl.

Więcej na: www.noweuslugi.pl

Solver Sp. z o.o.

Spółka Solver powstała 21 maja 1996 roku w celu prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu Fundacji ING Dzieciom. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu wypoczynku dla pracowników i ich rodzin oraz emerytów ING Banku Śląskiego S.A. Działalność ta prowadzona jest w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Pan Tadeusz” w Krynicy.

ING Investment Holding (Polska) S.A

ING Investment Holding (Polska) jest spółką holdingową. Za jej pośrednictwem bank posiada udziały w trzech spółkach: ING Lease (Polska) (100%), ING Commercial Finance (100%) i NN IP TFI (45%).

Więcej na: www.ing-ihp.pl

Bank jest fundatorem Fundacji ING Dzieciom. Bank oraz spółki należące do grupy są również fundatorami Fundacji Sztuki Polskiej ING.

Fundacja ING Dzieciom

Misją Fundacji ING Dzieciom jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży. Fundacja ING Dzieciom jest jedną z najstarszych fundacji korporacyjnych w Polsce. Powstała na fundamentach powołanej w 1991 roku Fundacji Banku Śląskiego. Dzięki pracy i zaangażowaniu ludzi związanych z fundacją, wolontariuszy ING oraz partnerów społecznych, pomoc w różnej formie otrzymało dotąd kilkanaście tysięcy dzieci. Beneficjenci Fundacji ING Dzieciom to m.in.: organizacje pozarządowe, szkoły i przedszkola (np. szkoły specjalne, integracyjne), świetlice środowiskowe, szpitale prowadzące oddziały pediatryczne.

Więcej na: www.ingdzieciom.pl/

Fundacja Sztuki Polskiej ING

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju polskiej sztuki współczesnej. Misji tej służy m.in. tworzenie kolekcji dzieł sztuki. Zbiory Fundacji to jedna z pierwszych w Polsce korporacyjnych kolekcji sztuki współczesnej. Składa się na nią ponad 160 dzieł sztuki, głownie obrazów, ale również fotografii, rysunków, prac wideo i rzeźb. Prace z kolekcji są stale eksponowane w budynkach grupy ING oraz udostępniane na wystawy zewnętrzne. Poza budowaniem kolekcji Fundacja jest organizatorem projektów artystycznych, edukacyjnych oraz wydawniczych

Więcej na temat Fundacji Sztuki Polskiej ING: www.ingart.pl/pl oraz facebook.com/FSPING

ICSPOL - Poznaj Nas - Culture book

Po prostu ING

Jesteśmy fajną firmą, w której pracują fajni ludzie. Zobacz, co nas łączy, jak ze sobą współpracujemy i jak tworzymy wyjątkową społeczność. Poznaj historie naszych pracowników, zespołów i inicjatyw opowiedziane przez nich samych. Poczuj naszą energię i ducha przedsiębiorczości.

Więcej
Powrót do góry
Słuchaj