Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Czy otrzymam wynagrodzenie?

Tak, uczestnicy Programu ChallengING otrzymują roczną umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie. Jako pracownicy banku mają także dostęp do innych benefitów pracowniczych.

Czy po zakończeniu Programu mam szansę na zatrudnienie w ING Banku?

Najlepszym absolwentom programu oferujemy stanowiska pracy w różnych obszarach naszej firmy.

Czy uda mi się pogodzić studia i pracę?

Uczestnicy programu pracują w wymiarze godzin odpowiadającym min. ¾ etatu. Obecnym uczestnikom Programu (tym, którzy jeszcze studiują) udaje się pogodzić zajęcia na uczelni i staż.

Jakie będę mieć zadania podczas stażu?

Uczestnicy programu realizują samodzielne zadania, m.in. o charakterze projektowym wg. zwinnych metodyk pracy. W zależności od wybranej przez nich ścieżki programu są to zadania związane z projektowaniem i tworzeniem oprogramowania lub inżynierią danych i Big Data.

Jak wygląda przebieg Programu?

ChallengING trwa dwanaście miesięcy. W trakcie jego trwania każdy uczestnik realizuje samodzielne i odpowiedzialne zadania w ramach wybranej przez siebie ścieżki programu. Kreuje nowe rozwiązania, upraszcza już istniejące, bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania i projekty. Częścią programu są spotkania z kadrą zarządzającą w celu przedstawienia swoich pomysłów oraz osiągnięć. W ramy programu wpisane jest uczestnictwo w różnorodnych działaniach rozwojowych. Każdy uczestnik może liczyć na bieżące wsparcie opiekuna ze swojego działu oraz doradcy HR, kompleksową cykliczną ocenę, jak również pełną informację zwrotną na temat swojej osoby oraz wyników swojej pracy. Program kończy się panelem z menedżerami, na którym uczestnicy podsumowują swój udział w ChallengING.

Na którym roku studiów (i jakiego kierunku) mogę aplikować na Program?

Zachęcamy do aplikowania absolwentów oraz studentów ostatnich lat studiów. Liczy się dla nas pasja i rzeczywiste zainteresowanie zagadnieniami w ramach wybranej ścieżki programu, a także Twoje doświadczenie (np. własne inicjatywy, udział w projektach studenckich, itp.)

Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytania?

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat programu ChallengING? Możesz zadać nam pytanie wysyłając maila na adres:

rekrutacja@ing.pl
Powrót do góry
Słuchaj