Meet Me At Mine, czyli zapraszamy do siebie!

Meet Me At Mine, czyli zapraszamy do siebie!

Każda organizacja studencka czy koło naukowe odbywa strategiczne spotkania, na których omawiane są bieżące sprawy, głosowania, projekty, budżety czy rekrutacje. A gdyby tak zorganizować je w… banku?

W ramach cyklu spotkań Meet Me At Mine, zapraszamy do siebie zaprzyjaźnione organizacje i udostępniamy im nasze przestrzenie. Po skończonych obradach, proponujemy ciekawy warsztat na uzgodniony wcześniej temat i zachęcamy do rozmów o karierze przy kawie
i przekąskach.

Dlaczego to robimy? Bo pogłębianie relacji ze środowiskiem akademickim inspiruje nas do działania, a chęć dzielenia się wiedzą i atmosferą naszych biur to coś, co jest nam szczególnie bliskie.

Jak zgłosić Twoją organizację do Meet Me At Mine? Wystarczy, że napiszesz do nas na adres: rekrutacja@ing.pl i krótko przedstawisz swoją organizację.

Do zobaczenia w pomarańczowych przestrzeniach ING!

Powrót do góry
Słuchaj