Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Czego ING oczekuje od kandydatów na program?

Nie oczekujemy doświadczenia w pracy zawodowej, czy też wszechstronnej wiedzy merytorycznej z zakresu rynku usług finansowych. Szukamy osób, które w czasie studiów podejmowały się wielu różnych zadań i aktywności: działały w kołach naukowych lub organizacjach studenckich, wyjeżdżały na stypendia bądź praktyki zagraniczne, uprawiały różne sporty, brały udział w konferencjach, warsztatach organizowanych przez uczelnie czy firmy. Tego typu aktywności rozwijają w młodych ludziach umiejętność pracy w zespole, przedsiębiorczość, inicjatywę, uczą, jak odnajdywać się w sytuacjach nowych, nieznanych czy stresujących. Właśnie takich umiejętności szukamy.

Czy po niepomyślnym wyniku jednego z etapów można ponownie ubiegać się o udział w programie?

Niestety, nie przewidujemy możliwości ponowienia testów analitycznych, rozmowy kwalifikacyjnej, Assessment Center ani panelu. Wszystkich naszych kandydatów zapraszamy jednak do udziału w innych rekrutacjach w ING. Najlepszych kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do programu, często rekomendujemy na odpowiednie do ich kwalifikacji, umiejętności i preferencji, wolne stanowiska w naszej firmie.

Czy ta oferta dotyczy tylko studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych?

Nie, kładziemy większy nacisk na osobowość niż na kierunkowe wykształcenie. Poszukujemy osób, które mają potencjał do rozwoju w różnych obszarach naszej firmy – od bankowości detalicznej czy korporacyjnej, przez zarządzanie procesami i operacje, do obszaru HR czy marketingu. Dla absolwentów kierunków informatycznych przygotowaliśmy w ramach programu ścieżkę IT. Oczekujemy jednak, że kandydaci będą zainteresowani zagadnieniami ekonomicznymi i zorientowani w procesach zachodzących w gospodarce. Studentów/absolwentów kierunków informatycznych lub technicznych, których interesuje rozwój na ścieżce eksperckiej i nie widzą siebie w roli menedżera, zapraszamy także do zapoznania się z ofertą programu stażowego ChallengING.

Jaka jest forma zatrudnienia uczestnika programu?

Nowy uczestnik jest zatrudniany na umowę o pracę na okres próbny. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, drugą umowę zawieramy na czas nieokreślony.

Jakie dokumenty należy przesłać?

Aplikowanie do programu odbywa się poprzez rejestrację i wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie globalnej ITP. Kandydatów prosimy o szczegółowe wypełnienie wszystkich sekcji formularza, gdyż jest on dla nas podstawowym źródłem informacji o kandydatach. Do zgłoszenia prosimy także o dołączenie CV w języku polskim i angielskim.

Jakie języki trzeba znać?

Nasi kandydaci muszą płynnie posługiwać się językiem polskim oraz angielskim. Mile widziana jest dodatkowa znajomość innych języków.

Jak należy przygotować się do rekrutacji do International Talent Programme?

Najważniejsze jest gruntowne przemyślenie swojej motywacji, zrozumienie specyfiki funkcjonowania naszego biznesu i samego programu. Kandydat, który nie zastanowił się, czego najbardziej potrzebuje w pracy, co lubi, a czego na pewno chciałby uniknąć, ryzykuje stratę czasu i rozczarowanie związane ze staraniami o stanowisko, które do niego nie pasuje.

Wypełniając formularz warto dobrze uzasadnić, że posiada się kompetencje i umiejętności, których oczekujemy od idealnego kandydata.

Przed rozmową rekrutacyjną należy przygotować się tak, aby móc swobodnie opowiedzieć o swoich dokonaniach z okresu studiów. Chcemy usłyszeć, dlaczego kandydat zajął się danym przedsięwzięciem, czego się dzięki niemu nauczył, jakie napotkał problemy i jakie wyciągnął z nich wnioski na przyszłość.

Na panel, który jest ostatnim etapem rekrutacji, kandydat zgłasza się z przygotowaną, na zadany przez nas temat, prezentacją i wygłasza ją przed członkami Zarządu i menedżerami. Dalsza część spotkania przypomina rozmowę rekrutacyjną. Od samego kandydata zależy, czy uda mu się przekonać do siebie zgromadzonych i uzasadnić, dlaczego jest właściwą osobą, aby dołączyć do programu.

Kiedy można przesyłać aplikacje na International Talent Programme?

Rekrutację przeprowadzamy dwa razy w roku, najczęściej wiosną i jesienią. W tym czasie, na stronie globalnej ITP pojawia się oferta pracy w ramach programu w Polsce. O dokładnym terminie informujemy na tej stronie internetowej oraz poprzez nasze działania promocyjne w mediach i na uczelniach.

Kto może aplikować?

Do Programu ITP mogą dołączyć osoby, które ukończyły studia licencjackie, absolwenci studiów magisterskich z maksymalnie 2-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym po studiach. Z chwilą rozpoczęcia programu uczestnik powinien mieć już ukończone studia licencjackie. Studentów młodszych lat zapraszamy do udziału w Staż z Lwem.

Ukończyłem studia kilka lat temu, zdobyłem również doświadczenie zawodowe. Czy mogę aplikować na International Talent Programme?

Program jest przeznaczony dla absolwentów z doświadczeniem zawodowym poniżej dwóch lat. Pozostałe osoby zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy.

Masz pytania? Napisz do nas!

Jeśli chcesz nas o coś zapytać napisz na: rekrutacja@ing.pl. Możesz też umówić się z obecnym uczestnikiem programu ITP na niezobowiązującą, wirtualną kawę.

Wybieram kawę
Powrót do góry
Słuchaj