EB178A - L Card

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem to podejmowanie właściwych decyzji, które wspierają odpowiedzialny rozwój.

Jeśli jesteś ekspertem, chcesz poszerzać swoją wiedzę i na co dzień w praktyce korzystać ze swoich umiejętności, dołącz do zespołów, które odpowiadają za:

 • identyfikację, ocenę, akceptację, optymalizację, monitorowanie oraz kontrolę ryzyka;
 • analizowanie procesów realizowanych w banku, w których mogą wystąpić ryzyka: kredytowe, rynkowe, operacyjne;
 • badanie procesów, w których coraz bardziej widoczne są ryzyka niefinansowe takie jak: środowiskowe, behawioralne, związane z danymi i cyberbezpieczeństwem;
 • budowanie odpowiedniej świadomości ryzyka w procesach biznesowych;
 • upowszechnianie najlepszych praktyk bankowych w zarządzaniu ryzykiem.

  Oprócz przemyślanych benefitów, które wspierają nas na różnych etapach życia prywatnego i kariery zawodowej, czekają na Ciebie również: 

   
  silne komeptencyjnie zespoły i przyjazna atmosfera pracy
   
  dodatkowe dni wolne, a także świadczenia i akcje, z których mogą korzystać także Twoi bliscy
   
  możliwości rozwoju zarówno indywidualnego, jak i zespołowego
   
  docenienie Twojej pracy i sukcesów
   
  pomarańczowa energia i okazje do wychodzenia poza ramy tradycyjnej bankowości.

  Jeśli chcesz korzystać ze swojej wiedzy, by tworzyć lepszą i bezpieczniejszą bankowość sprawdź aktualne oferty pracy:

   Powrót do góry
   Słuchaj