EB35A - L Card

Zarządzanie ryzykiem

Obszar zarządzania ryzykiem odpowiada za utrzymanie odpowiedniego poziomu ryzyka
w banku. Jeśli jesteś ekspertem i w pracy chcesz czuć się jak ekspert dołącz do zespołów, które odpowiadają za:

  • identyfikację, ocenę, akceptację, optymalizację, monitorowanie oraz kontrolę ryzyka,
  • analizowanie procesów realizowanych w banku, w których mogą wystąpić ryzyko kredytowe, rynkowe, operacyjne (np. udzielanie kredytów, pożyczek i wiele innych),
  • badanie procesów, w których coraz bardziej widoczne są ryzyka pozafinansowe takie jak: środowiskowe, behawioralne, związane z danymi i cyberbezpieczeństwem,
  • budowanie odpowiedniej świadomości ryzyk w procesach biznesowych,
  • upowszechnianie najlepszych praktyk bankowych w zarządzaniu ryzykiem.

Oprócz przemyślanych benefitów, które wspierają nas na różnych etapach życia prywatnego i kariery zawodowej czekają na Ciebie również:

 
silne kompetencyjnie zespoły i przyjazna atmosferę pracy
 
dodatkowe dni wolne, a także świadczenia i akcje, z których mogą korzystać także Twoi bliscy
 
możliwości rozwoju zarówno indywidualnego, jak i zespołowego
 
docenienie Twojej pracy i sukcesów
 
pomarańczowa energia i okazje do wychodzenia poza ramy tradycyjnej bankowości.

Jeśli chcesz korzystać ze swojej wiedzy, by tworzyć lepszą i bezpieczniejszą bankowość sprawdź aktualne oferty pracy:

    Powrót do góry