Co robimy dla innych?

Co robimy dla innych?

Misją Fundacji ING Dzieciom jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży.

Fundacja ING Dzieciom jest jedną z najstarszych fundacji korporacyjnych w Polsce. Powstała na fundamentach powołanej w 1991 roku Fundacji Banku Śląskiego. Dzięki pracy i zaangażowaniu ludzi związanych z fundacją, wolontariuszy ING oraz partnerów społecznych, pomoc w różnej formie otrzymało dotąd kilkanaście tysięcy dzieci.

Swoją misję fundacja realizuje poprzez autorskie programy społeczne.

  • Turnusy Uśmiechu - bezpłatne turnusy terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci z całej Polski organizowane w ośrodku fundacji w Wiśle
  • Wolontariat ING - w ramach tego programu pracownicy, przy finansowym wsparciu fundacji, angażują się w lokalne inicjatywy społeczne
  • Biblioterapia - fundacja bezpłatnie przekazuje, wydane wspólnie z ING Bankiem Śląskim książki dla dzieci - „Kosmitę” i „Lucjana lwa, jakiego nie było”
  • Świetlice internetowe ING - świetlice z bezpłatnym dostępem do internetu w całej Polsce

Kogo wspieramy?

Beneficjenci Fundacji ING Dzieciom to:

  • organizacje pozarządowe,
  • szkoły i przedszkola (np. szkoły specjalne, integracyjne),
  • świetlice środowiskowe,
  • szpitale prowadzące oddziały pediatryczne.

Forma pomocy i działalność organizacji, które wspieramy są spójne z celami i z misją Fundacji ING Dzieciom.

Powrót do góry
Słuchaj