Poznaj Agile

Poznaj Agile

Rozwój technologii sprawia, że dzisiejszy świat zmienia się w niezwykłym tempie. Wszystkie firmy technologiczne zmieniają sposób dialogu z klientami i modele tworzenia nowych produktów czy usług. To dotyczy też branży bankowej – do niedawna uznawanej za bardzo tradycyjną i zachowawczą – dzisiaj bardzo nowoczesną i opartą na technologii. Sposób pracy w ING nazywamy Way of Working. Stawiamy na bliską współpracę z klientami, elastyczność, zaangażowanie i efektywność. Aby to osiągać, stosujemy konkretne założenia pracy zespołowej: pracę w krótkich cyklach, dekompozycję strategii na krótsze okresy, autonomię zespołów, demo, priorytetyzację, retrospekcje i usprawnianie pracy.

Dlaczego ING chce się zmieniać?

Chcemy się zmieniać, żeby szybciej odpowiadać na potrzeby klientów, angażować ich jak najczęściej w proces tworzenia rozwiązań i na każdym kroku weryfikować czy nasze założenia sprawdzają się
w rzeczywistości. Dlatego wprowadziliśmy na szeroką skalę Way of Working. Połączyliśmy w interdyscyplinarne zespoły osoby, które wcześniej pracowały w odrębnych jednostkach. Teraz w jednym zespole siedzą obok siebie koledzy i koleżanki z jednostek biznesowych, z IT, z działów operacyjnych i innych. Wszystko po to, by zespół mógł budować produkty i wspierać klientów od początku do końca.

Podobnie jak Spotify, Netflix i Google, czyli jak Way of Working kształtuje naszą firmę

Takie rozwiązanie służy innowacyjnemu podejściu do tworzenia produktów, obsługi klientów, wsparcia procesów biznesowych, jak również pomaga na szybsze odpowiedzi na zapotrzebowania klientów. Naszym celem jest osiąganie jak najlepszych wyników, poprzez tworzenie samoorganizujących się zespołów, które będą osiągały te cele zespołowo.

W Way of Working będziesz:

  • pracował wokół wspólnych celów,
  • razem z zespołem szukał najlepszych rozwiązań,
  • otrzymasz możliwość współdecydowania z liderami,
  • realizował zadania według priorytetów i w nawiązaniu do celów strategicznych,
  • otrzymywał autonomie w sposobie usprawniania pracy,
  • przekrojowo pracował z osobami o różnych kompetencjach,
  • zaznawał bezpośredniej komunikacji i częstej informacji zwrotnej,
  • demonstrował efekty rozwiązań z klientami i interesariuszami,
  • dopasowywał plan do zmieniającej się rzeczywistości.

Praca zespołów w Way of Working opiera się na planowaniu, podsumowaniu, wspólnym monitorowaniu postępu, dokonywaniu usprawnień.  Przy tworzeniu produktów naturalnym sposobem pracy jest Scrum, dlatego na tej metodyce opieramy pracę w obszarach gdzie tworzymy nowe rozwiązania dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Te obszary nazywamy Tribeami.

Mamy również w banku miejsca, gdzie wysoko wyspecjalizowane osoby polegają na swojej wiedzy eksperckiej, z której korzysta cały bank, nie tylko ich zespół. Takie jednostki nazywamy Centre of Expertise i proponujemy w nich sposób pracy, który umożliwia takie podejście.

Obszary które zajmują się obsługą klienta i najważniejszym dla nich jest wysoki standard obsługi, oraz to żeby klient jak najszybciej, przy pierwszym kontakcie zakończył swoją sprawę, nazywamy Circle i Super Circle. Tam rekomendujemy sposób pracy w którym skupiamy się na wypełnianiu celu na dany okres czasu i ciągłemu usprawnianiu. 

Kluczowe jest, aby wartość dla klienta była dostarczona możliwie jak najszybciej.

Powrót do góry
Słuchaj